top of page

L   G O P   R T Á L

Klinická logopédia odborne a  ľudsky

Vitaj na Logoportáli !

        Dovoľ mi pár slov na úvod. Internet je bezpochyby výborným výdobytkom doby, ktorý umožňuje nám ľuďom dostať sa rýchlo k informáciám v akejkoľvek oblasti - vrátane logopedickej. Nakoľko dnes neexistuje žiadna cenzúra, na internete prevláda väčší počet stránok a fór, ktorých obsah nie je regulovaný. Je teda bežnou praxou stretnúť sa s vystrašenými rodičmi a príbuznými, ktorí do ambulancii klinických logopédov prichádzajú s nepravdivými informáciami. Nie je tiež výnimkou "domáca diagnostika", ktorou si ľudia viac škodia ako pomáhajú. Klinická logopédia v tomto nie je jediná, žiaľ, týka sa to všetkých odborov.

       Na LogoPortáli (LP) si (skoro) každý, kto má vo svojom okolí (či už vzdialenom alebo blízkom) niekoho, kto má ťažkosti s komunikáciou alebo prehĺtaním akéhokoľvek charakteru, nájde potrebné informácie, ktoré ho navedú na ďalšiu cestu. Pre rodičov a rodinných príslušníkov poskytuje základné informácie k diagnostickým jednotkám používaným v klinickej logopédii. 

        Malo by pre nás predstavovať absolútny základ vzdelávanie nadchádzajúcich rodičov v oblasti výchovy detí vrátane "komunikačnej výchovy", nakoľko osvojením zručností v týchto oblastiach môžeme predísť alebo zmierniť symptómy prípadnej narušenej komunikačnej schopnosti. Nedá sa každej diagnóze prisúdiť štítok "niektoré veci tak sú", alebo "nemôžem pre to nič urobiť", chvalabohu - niektorým sa dá vyhnúť a niektoré plne odstrániť. V prípade získaných diagnóz je nutné rozumieť symptómom problému a lepšie tak zacieliť terapiu. 

        LogoPortál je ľudsky vytvorená stránka, približujúca odborné témy. Vznikol s jednoduchým primárnym cieľom - poskytovať odborné informácie rodičom detí s komunikačnými problémami a rodinným príslušníkom dospelých so získanou poruchou komunikácie a prehĺtania.

Prajem obohacujúce čítanie!

... a keby čo - kľudne mi píš.

Ivana Beťková

IMG_3661_edited.jpg
o stránke domv
Wild Pond

Najčastejšie kladené otázky

Môžem si ako rodič všimnúť, že má moje dieťa problém s komunikáciou ? Čo si všímať ?

Aký je rozdiel medzi oneskorením vo vývine reči a jazykovým deficitom ? Kedy sa jedná o problém ?

Kedy vyhľadať pre dieťa klinického logopéda a ako postupovať ?

Kedy vyhľadať klinického logopéda pre dospelého a ako postupovať ?

Má klinicko-logopdická starostlivosť v dospelom veku alebo v prípade seniorov význam ?

Čo má spoločné logopédia s poruchou prehĺtania - dysfágiou a jedením? (Všetko.)

Najnovšie články

bottom of page