Notepad on Desk

Internetový portál

K L I N I C K E J   L O G O P É D I E

L   G O P   R T Á L

O stránke

Informácie pre rodičov, pacientov a príbuzných

     Internet je výborným výdobytkom doby, ktorý umožňuje nám ľuďom dostať sa rýchlo k informáciám v akejkoľvek oblasti - vrátane logopedickej. Nakoľko dnes neexistuje žiadna cenzúra, na internete prevláda väčší počet stránok a fór, ktorých obsah nie je regulovaný. Je teda bežnou praxou stretnúť sa s vystrašenými rodičmi a príbuznými, ktorí do ambulancii logopédov prichádzajú s nepravdivými informáciami. Nie je tiež výnimkou "domáca diagnostika", ktorou si ľudia viac škodia ako pomáhajú. LogoPortál je stránka, na ktorej každý, kto má vo svojom okolí (či už vzdialenom alebo blízkom) niekoho, kto má ťažkosti s komunikáciou alebo prehĺtaním akéhokoľvek charakteru, nájde potrebné informácie, ktoré ho navedú na ďalšiu cestu.

     Pre rodičov a rodinných príslušníkov poskytuje základné informácie k diagnostickým jednotkám používaným v logopédii. Jednou zo základných služieb ponúkaných touto stránkou je práve poradenstvo a konzultácie v oblasti logopédie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Spoločne prídeme na spôsob, ako sa v komunikácii posunúť ďalej.

Stránka vznikla s jednoduchým primárnym cieľom - poskytovať odborné informácie rodičom detí s komunikačnými problémami a rodinným príslušníkom dospelých so získanou poruchou komunikácie.

   Malo by pre nás predstavovať absolútny základ vzdelávanie nadchádzajúcich rodičov v oblasti výchovy detí vrátane "komunikačnej výchovy", nakoľko osvojením zručností v týchto oblastiach môžeme predísť alebo zmierniť symptómy prípadnej narušenej komunikačnej schopnosti. Nedá sa každej diagnóze prisúdiť štítok "niektoré veci tak sú", alebo "nemôžem pre to nič urobiť", chvalabohu - niektorým sa dá vyhnúť a niektoré plne odstrániť.

       V prípade získaných diagnóz je nutné rozumieť symptómom problému a lepšie tak zacieliť terapiu.

       LogoPortál ponúka základné informácie k jednotlivým diagnózam, základným logopedickým pojmom, vysvetľuje a ozrejmuje vznik a symptómy jednotlivých komunikačných problémov. Ďalšou možnosťou je konzultácia, ktorej cieľom nie je priama diagnostika ani terapia, ale ponuka návrhu ako postupovať s Vašim problémom.

Najčastejšie kladené otázky

Môžem si ako rodič všimnúť, že má moje dieťa problém s komunikáciou ? Čo si všímať ?

Aký je rozdiel medzi oneskorením vo vývine reči a jazykovým deficitom ? Kedy sa jedná o problém ?

Kedy vyhľadať pre dieťa klinického logopéda a ako postupovať ?

Kedy vyhľadať klinického logopéda pre dospelého ?

Má význam logopdická starostlivosť v dospelom veku alebo v prípade seniorov?

Čo má spoločné logopédia s poruchou prehĺtania - dysfágiou a jedením?

 
Doctor's Desk

Online poradenstvo

Potrebujete sa poradiť v oblasti KLINICKEJ LOGOPÉDIE alebo príbuzných odborov - klinickej psychológie, neurológie alebo fyzioterapie? Kontaktujte nás. Okrem zdravotníckeho tímu sa môžete informovať aj u našich špeciálnych pedagógov.