top of page

Klinicko - logopedická teória a teória normy

    Ak chcete skutočne pochopiť svoje ťažkosti alebo ťažkosti svojho blízkeho - a to do hĺbky - je vhodné začať so stručnou teóriou.

     V rámci logopedickej teórie som pre vás vybrala niekoľko oblastí, ktorým sa budem teoreticky venovať. 

  • Jazyk, reč a komunikácia - aký je tu rozdiel?

  • Čo je to jazyk? Fatické, symbolické a kognitívne funkcie.

  • Čo je to reč? Motorické riadenie reči. Senzomotorika.

  • Prehĺtanie. Ako je riadené prehĺtanie?

     Jedná sa o popis normy, teda stavu, keď veci fungujú ako majú. Bez dostatočného porozumenia normy nie je možné porozumieť patológiu, teda chorobný stav. 

bottom of page