N E U R O L Ó G I A

MUDr. Oto Hanus

Neurológ

Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica

Neurologická klinika

Neurologické oddelenie

Neurologická jednotka intenzívnej starostlivosti

Neurologická ambulancia

V praxi sa venuje uvedeným

  • na oddelení a v ambulancii sa venuje všetkým neurologickým ťažkostiam v kontexte diagnostiky a následnej liečby

  • na neurologických jednotkách intenzívnej starostlivosti poskytuje neurologickú starostlivosť ľuďom so vzniknutou náhlou cievnou mozgovou príhodou, akútnymi zápalmi mozgu a ostatným pacientom vyžadujúcim akútne opatrenia, indikuje prípadnú trombolytickú liečbu

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

  • pre dospelých pacientov

  • cievna mozgová príhoda (ischemická, hemoragická), amyotrofická laterálna skleróza, parkinsonova choroba

  • mailom

Možné objednať sa ambulantne.