top of page

Prehĺtanie

Aktualizácia 21.11.2022

    Normálne prehltánie (deglutinácia) je životne dôležitým aktom na zaistenie dostatočnej výživy a hydratácie organizmu. Normalizácia narušeného prehĺtania má rozhodujúci význam pre zlepšenie kvality života pacienta.  

    Väčšina z nás prehĺta automaticky, bez toho že by sme si to uvedomovali. Pri akejkoľvek odchýlke od normálneho stavu je prvoradým cieľom obnoviť normálne prehĺtanie. Človek bežne prehĺtne cca 2500x za deň a 50 - 100x počas noc.

      Prehĺtanie je komplex neuromuskulárnych aktivít, ktorý zabezpečuje presun potravy, tekutín, slín a sekrétov z dutiny ústnej cez hltan, pažerák až do žalúdka. Prebieha v troch vzájomne prepojených fázach - orálnej (ústnej), faryngeálnej (hltanovej) a ezofageálnej (pažerákovej).

      V každej jednej z fáz dominuje iný zdroj pohybu, ktorý pomáha v transporte sústa, tzv. bolusu. V ústnej fáze je to telo jazyka, hltanovej jeho koreň a steny hltana a v pažerákovej svalovina pažeráka.

    Prehĺtanie je spostredovávané centrálnou, periférnou aj autonómnou nervovou sústavou. Centrálne riadene zabezpečujú dve oblasti mozgu - predný mozog, jeho kortikálne a subkortikálne centrá a mozogvý kmeň. Periférne riadenie je zabezpečené cez miechové nervy C1 - C3 a hlavové nervy (n. V, VII, IX, X, XI a XII). Prehĺtanie je vyvolané vôľou a je súhrou spolupráce aferentných (dostredivých) senzorických neurónov, motoneurónov (odstredivých) a interneurónov, ktoré sú zapojené aj do reflexných častí aj do vôľou ovládanej častí prehĺtania.
   Centrum prehĺtania lokalizujeme ako aj iné reflexné činnosti do mozgového kmeňa. Zároveň - ak sa poškodia kognitívne funkcie z akejkoľvek príčiny, človek nemôže prehĺtať, aj keď samotný hltací ak je neporušený.

Healthy Food
hl2_1.jpg

          Orálna fáza je ovládateľná vôľou a delíme ju na prípravnú a transportnú. Potrava sa tu žuvaním rozomieľa a premiešava so slinami. Prípravná fáza zažína v momente prijatia potravy alebo tekutín do ústnej dutiny, pričom v zápätí - aby sa potrava nedostala von z úst ani neposunula do hltana - sa vytvorí perný (spoja sa pery) a podnebno-jazykový, resp. veloginválny (poklesne mäkké podnebie a zdvihne sa koreň jazyka) záver. V ústnej dutine dochádza k prvému spracovaniu potravy - k mechanickému zubami a k chemickému slinami. Na rozžutie a premiešanie potravy sú podstatné svaly žuvacie, mimické a svaly jazyka, ktoré vykonávajú zosúladenú motorickú činnosť.

hl2_2.jpg

          Hltanová fáza je reflexná, a teda už nie je ovládateľná vôľou. Akonáhle sa sústo dotkne koreňa jazyka dôjde k reflexnému zatvoreniu všetkých otvorov hltana. Sťahom a zdvihnutím mäkkého podnebia sa uzatvorí nosohltan a potrava sa tak nemôže dostať do nosohltania. Sťahom svalov sa hrtan dvíha nahor, dopredu a pod koreň jazyka - hrtanová príchlopka, epiglottis, sa preklopí cez vchod do hrtana a vytvorí tak hrtanový úzáver, ktorý chráni dýchacie cesty pred vniknutím potravy do dolných dýchacích ciest, aspiráciou. Zároveň sa hlasivková štrbina a vestibulárne riasy reflexne uzavrú a sústo sa presúva do dolnej, hrtanovej časti hltana. Pri prechode sústa cez túto časť hltana sa reflexne otvorí horný pažerákový zvierač, na pár stotín sa zastaví dýchanie a potrava sa posúva do pažeráka, kde začína pažeráková fáza. Celá hrtanová fáza trvá menej ako 1 sekundu.

hl2_3.jpg

        Pažeráková fáza hltacieho aktu sa začína pri zvýšenom tlaku v hltane, ktorým sa bolus pretlačí cez zrelaxovaný horný pažerákový zvierač do pažeráka. Aby nedošlo k spätnému vracaniu sa potravy do hltana, hneď na to sa zvierač uzavrie. Peristaltická vlna posúva bolus pažerákom ďalej.
     Sťahom pažerákového svalstva sa potrava posúva do žalúdka, kde končí táto fáza, uzavrie sa zároveň dolný pačerákový zvierač a potrava sa spracúva v žalúdku. Dochádza k absorbcií výživných látok a pokražovaniu trávenia až k vylúčeniu. Dolný pažerákový zvierač je trvalo kontrahovaný a relaxácia počas prehĺtania vedie k jeho otvoreniu. Jeho hlavnou úlohou je zabrániť refluxu. Celá táto fáza trvá cca 8 - 20 sekúnd. 

bottom of page