top of page
oneskorený

Oneskorený nástup reči alebo jazykový deficit ?
Naučte sa rozdiel.

Aktualizácia 14.12.2021

Deti sa učia rozprávať v rozličných obdobiach. Ako rozpoznáte, či sa jedná o neskorší nástup rozprávania alebo o jazykový problém ? Prečítajte si rady nižšie a ak máte obavy, vyhľadajte logopéda.
Child at the Pediatrician

Rodičia sú rozumní . . .

       Svoje dieťa poznáte. Rozumiete tomu čo potrebuje, keď Vám prstom ukáže na dvere. Počujete ich rozprávať a sledujete ich pri hre. Pamätáte si, čo Vaše staršie dieťa robilo a že jeho reč sa vyvíjala podobne. Je prirodzené porovnávať Vaše dieťa s ostatnými, rovnako ako je prirodzené sa obávať, keď Vaše dieťa nedrží krok so svojimi rovesníkmi.

    Môžete sa opýtať Vašich rodičov, príbuzných alebo Vášho lekára, aký majú na to názor. Môžete dostať odpovede ako napríklad "Môj syn sa tiež vyvíjal hodne pomaly. Teraz sa mu nezavrú ústa." alebo "Neboj sa - ona z toho vyrastie." Váš doktor Vám možno povie, že sa nemusíte obávať do doby, kým Vaše dieťa nemá nastúpiť do školy. A možno aj majú pravdu. Je tu však aj možnosť, že sa mýlia a Vy sa budete potom cítiť vinní, že sa čakali tak dlho a neurobili ste niečo skôr.

       Ako si byť aspoň trocha istý ?

      Istota je utópia - nikdy nič neviete na 100%. Všetky deti prechádzajú rovnakými vývinovými obdobiami. Je však ťažké povedať, kedy Vaše dieťa "dorazí" do daného obdobia. Existuje tiež rozptyl, odchýlka, v tom, čo je ešte bežné a čo nie a táto odchýlka dosť variuje. Reč a jazykový vývin Vášho dieťaťa závisí od:

  • jeho prirodzenej schopnosti učiť sa jazyk

  • iných schopností, ktoré nadobúda v tom danom čase

  • koľko rečových stimulov dostáva počas dňa a akú majú kvalitu

  • ako ľudia reagujú na to čo hovorí alebo robí.

Je teda nesmierne náročné povedať, ako sa bude vyvíjať reč a jazyk Vášho dieťaťa v priebehu 3 mesiacov či roka.

Rizikové faktory

      Má Vaše dieťa vek medzi 18 až 30 mesiacom a nerozpráva tak ako by ste očakávali? Niektoré faktory pôsobia ako rizikové pre vývin komunikačných schopností Vášho dieťaťa.

  • Jazykové porozumenie (v logopedickej terminológii aj impresia alebo percepcia). Dieťa väčšinou rozumie jazyku skôr, ako ho začne používať. Vaše dieťa je schopné napríklad ukázať na predmet, ktorý pomenujete alebo realizovať inštrukciu. Ak Vaše dieťa dostatočne rozumie, je pravdepodobné, že jednoduchšie nadviaže na tvorbu reči (expresiu). Ak máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie tomu, čo mu hovoríte, môže sa jednať o oneskorenie jeho vývinu reči. Je však nutné poznamenať, že často krát sú naše očakávania v tom, čomu by malo dieťa rozumieť vysoké.  Dieťa v 1 roku nebude rozumieť štvor-stupňovým povelom s náročnou vetnou skladbou a slovnou zásobou dospelého človeka. Preto skôr, ako ohodnotíme výkon dieťaťa v istých oblastiach, je nutné ohodnotiť aj Vaše stratégie komunikácie a rozobrať Vaše očakávania týkajúce sa komunikačných schopností Vašeho dieťaťa.

  • Používanie gest.  Skôr, ako začne Vaše dieťa verbálne komunikovať, bude používať gestá. Tieto zahŕňajú ukazovanie, kývanie rúčkou (ako pozdrav) alebo naťahovanie sa rukami za Vami ako žiadosť o podvihnutie. Gestá sú mnohokrát hodnotené ako prediktor vývinu reči, teda jeho prítomnosť je nutná na to, aby dieťa začalo komunikovať.

  • Učenie sa novým slovám. Vaše dieťa môže byť pomalšie v rozvoji jazykovej kompetencie, no každý mesiac by malo skúšať používať nové slová. Neskôr (okolo 2. roka) by malo začať slová spájať do viet, začať tvoriť otázky. Sledujte teda aj osvojovanie nových slov.

 

     Mať ťažkosť s čímkoľvek uvedeným v zozname neznamená, že Vaše dieťa má ťažkosti v zmysle narušenia alebo oneskorenia. Jedná sa o rizikové faktory. Ak ste si vedomý prítomnosti niektorého z uvedeného v prípade Vášho dieťaťa, nebojte sa oslovi't logopéda vo Vašom okolí, ktorý objektívne zhodnotí úroveň reči.

      Vy poznáte svoje dieťa najlepšie. Nemusíte čakať, ak si myslíte, že Vaše dieťa má problém a nemusíte hádať, či Vaše dieťa doženie rovesníkov. Môžete s Vašim dieťaťom zájsť za logopédom, ktorý s Vami preberie Vaše obavy a otestuje úroveň vývinu reči dieťaťa. Podá Vám možnosti stratégii a nápadov, ako u Vášho dieťaťa rozvíjať komunikáciu. Následne sa môžete dohodnúť na kontrole o pár mesiacov, aby ste spoločne zhodnotili zmeny vo vývine. Pokiaľ logopéd zhodnotí prítomnosť problému, dohodnete sa na pravidelných stretnutiach, ktorých cieľom bude práca na komunikačných schopnostiach Vášho dieťaťa a priblíženie sa čo najväčšmi k požadovanej úrovni vývinu.

text preložený zo stránky asha.org.

Kedy vyhľadať logopéda? Ako postupovať ?

       Deti sa vyvíjajú svojou rýchlosťou. Niektoré deti rozprávajú a chodia veľmi skoro, iným to trvá dlhšie. Väčšina detí si začína osvojovať tieto schopnosti v rozmedzí od 12 do 18 mesiacov. Dieťa, ktorému to trvá dlhšie, môže (ale nemusí) mať nejaký problém.

     Je dôležité vedieť, čo očakávať. Tu nájdete niektoré zo znakov narušenia v jazyku, reči a sluchu. Vedľa každej schopnosti nájdete vekový rozsah, v rámci ktorého sa očakáva jej osvojenie.

   Na stránkach LogoPortálu môžete vyhľadať všetky potrebné informácie k tejto otázke. Je nutné vedieť, čo Vás trápi, a prečo by ste potrebovali konzultovať problém s logopédom.

     Má Vaše dieťa problém vyslovovať? Netvorí slová? Máte pocit, že nepočuje? Ak si potrebujete ujasniť, s čím má Vaše dieťa ťažkosti, ešte raz si prejdite našu stránku, kde môžete nájsť niektoré zo skorých symptómov komunikačných ťažkostí.   

       Prečítajte si tiež tabuľky s vývinom reči.

Nurse Checking Girl

       Je dôležité povedať, že na poradenstvo a konzultácie s logopédom máte v každom prípade právo - ak máte obavy o vývin Vášho dieťaťa, konzultujte problém s pediatrom, prípadne Vám odporúčame sa nakontaktovať priamo na logopéda. Telefonicky alebo mailom aspoň stručne popíšte, kde vidíte u svojho dieťaťa problém, dohodnite si termín a predovšetkým - nebojte sa pýtať. Prostredníctvom internetu ste sa iste stretli s množstvom informácii, ktoré môžu ale aj vôbec nemusia byť pravdivé. Odporúčame preto stretnutie s odborníkom - v tomto prípade s klinickým alebo školským logopédom, ktorý tieto informácie vyvráti alebo potvrdí.       

        Nie z každého nevysloveného R je vážny problém a nie z každého tichšieho dieťaťa je autistické dieťa.

bottom of page