top of page

PhDr. Zuzana Droppová

K L I N I C K Ý    P S Y C H O L Ó G

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ružomberok

 neurologické oddelenie

Nemocničné oddelenia, neurorehabilitácia a JIS

starostlivosť sa vzťahuje len na hospitalizovaných pacientov

Ambulancia klinickej psychológie

V praxi sa venuje uvedeným

 • na oddelení psychologická starostlivosť práca s neurologickými ochoreniami, (neuropsychologická diagnostika, prevencia, rehabilitácia a psychoterapia)

 • vyšetrenie kognitívnych funkcií, emocionality a štruktúry osobnosti

 • v špecializovanej ambulancii neuropsychologické profily pri rôznych neurodegeneratívnych a iných neurologických ochoreniach

 • individuálna a skupinová psychoterapia a rehabilitácia neurologických pacientov

 • tréningy kognitívnych funkcií

 • biofeedback tréningy

 • úzkostné a stresom podmienené poruchy

(napr. panická porucha, fóbie, generalizovaná

úzkostná porucha, reakcie na ťažký stres,

neurasténia)

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom, po dohode cez Facetime

image1_edited.jpg

Mgr. Katarína Šašinková

 P S Y C H O L Ó G

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ružomberok

 neurologické oddelenie

Nemocničné oddelenia, neurorehabilitácia a JIS

starostlivosť sa vzťahuje len na hospitalizovaných pacientov

Ambulancia klinickej psychológie

V praxi sa venuje uvedeným

 • poradenstvo v oblasti rodinných vzťahov

 • psychoterapia detí a dospievajúcich

 • individuálna psychoterapia

 • vyšetrenie kognitívnych funkcií, emocionality a štruktúry osobnosti 

 • individuálna a skupinová psychoterapia a rehabilitácia neurologických pacientov

 • tréningy kognitívnych funkcií

 • psychologická starostlivosť práca s neurologickými ochoreniami, (neuropsychologická diagnostika, prevencia, rehabilitácia a psychoterapia)

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

IMG_20210126_132817.jpg
bottom of page