K L I N I C K Á  

P S Y C H O L Ó G I A

PhDr. Zuzana Droppová

Atestovaný klinický psychológ

Ružomberok

image1_edited.png

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica

Neurologická klinika

Práca na neurologickom oddelení

Práca v ambulancii

Neurorehabilitácia

 • Facebook
 • Instagram

Venuje sa uvedeným

 • na oddelení psychologická starostlivosť práca s neurologickými ochoreniami, (neuropsychologická diagnostika, prevencia, rehabilitácia a psychoterapia)

 • vyšetrenie kognitívnych funkcií, emocionality a štruktúry osobnosti

 • v špecializovanej ambulancii neuropsychologické profily pri rôznych neurodegeneratívnych a iných neurologických ochoreniach

 • individuálna a skupinová psychoterapia a rehabilitácia neurologických pacientov

 • tréningy kognitívnych funkcií

 • biofeedback tréningy

 • úzkostné a stresom podmienené poruchy (napr. panická porucha, fóbie, generalizovaná úzkostná porucha, reakcie na ťažký stres, neurasténia)

Poradenstvo na LogoPortáli

 • dospelí

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom, po dohode cez Facetime

Ďalšia činnosť na LogoPortáli

 • tvorba materiálov a článkov - blogov

Mgr. Katarína Šašinková

Psychológ v atestačnej príprave na výkon práce v zdravotníctve a klinického psychológa

IMG_20210126_132817_edited.png

Ružomberok

Frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku

v psychodynamickej psychoterapií v Brnenskom Institute Psychoterapie (BIP)

Absolvovaný výcvik v Hlbinnej psychoterapií detí a dospievajúcich (IPDAR)

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica

Neurologická klinika

Práca na neurologickom oddelení

Neurorehabilitácia

Venuje sa uvedeným

 • psychologická starostlivosť práca s neurologickými ochoreniami, (neuropsychologická diagnostika, prevencia, rehabilitácia a psychoterapia)

 • vyšetrenie kognitívnych funkcií, emocionality a štruktúry osobnosti 

 • individuálna a skupinová psychoterapia a rehabilitácia neurologických pacientov

 • tréningy kognitívnych funkcií

 • poradenstvo v oblasti rodinných vzťahov

 • psychoterapia detí a dospievajúcich

 • individuálna psychoterapia

Poradenstvo na LogoPortáli

 • dospelí a deti

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

Ďalšia činnosť na LogoPortáli

 • tvorba materiálov a článkov - blogov

 • Instagram
 • Facebook - Black Circle

01/2020 - 01/2021

Portál klinickej logopédie ©