C A N I S T E R A P I A   A 

F Y Z I O T E R A P I A

Bc. Veronika Kubáňová

Fyzioterapeut, canisterapeut

Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Fyzioterapeut v Dobré centrum Ružomberok

(centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, služba včasnej intervencie)


Canisterapeut v Physiocanis Akironka (práca v teréne - špeciálne MŠ a ZŠ, pre deti inak obdarené s postihnutím mentálnym, telesným alebo kombinovaným, duševné poruchy, autizmus, poruchy správania a pod., štátne aj súkromné MŠ a ZŠ, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, v rodinnom prostredí klienta)

88129403_894283707667209_268143302875598

 V praxi sa venuje uvedeným

 • intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených a certifikovaných psov, aktivity realizované formou hry a pozitívnej motivácie

 • edukačné aktivity, rozvíjanie kognitívnych funkcií (intervencie prispôsobené vekovej kategórie klienta/ klientov príp. aj danej téme k aktuálnemu učivu),

 • rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií (pes vie podnietiť vzájomnú interakciu, spoluprácu, empatiu a zlepšiť atmosféru)

 • rozvoj komunikačných schopností (podporiť spontánnosť prejavu, zvýšiť neverbálne komunikačné schopnosti a rozvoj reči)

 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky (zlepšiť psychomotorický vývoj dieťaťa, motivovať klientov k pohybu, celkovo zlepšiť motorické funkcie a hybnosť končatín, zlepšenie úchopov, zlepšenie motoriky rúk a prstov)

 • polohovanie so psom, prehriate končatín a celého tela, uvoľnenie spastických častí lízaním psím jazykom

 • znížiť osamelosť a uzavretosť a zvýšiť tak samostatnosť a zodpovednosť, upokojiť potrebu po nežnosti (dotyky, hladkanie, polohovanie)

 • Krúžková činnosť ohľadne kynológie a starostlivosti o psov Intervencie sa môžu realizovať individuálnou alebo skupinovou formou.

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých

 • poradenstvo v oblasti vyššie uvedeného

 • mailom a telefonicky

Kontakt

veronika.kubanova.gal@gmail.com

0915 031 960

 • Facebook
 • Instagram

   Kto sme? Sme v prvom rade tím. Tím, ktorý tvorím ja – Veronika, ako fyzioterapeut a canisterapeut v jednom, aj keď najčastejšie vo svojej praxi využívam špeciálno-pedagogické prístupy / princípy, ďalej moja sučka austrálskeho ovčiaka Happy, sučka francúzskeho buldočka Tara, sučka labradorského retrievera Eliška a dvaja zajkovia Bielko a Hopko.

   Intervencií s asistenciou špeciálne vycvičených psov sa aktívne venujem od roku 2016 so sučkou Happy, od roku 2018 nám pomáha aj Taruška a od roku 2019 už aj Eliška. Niečo krátko o canis Canisterapia môže byť motivačným, výchovným, odpočinkovým alebo terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života dieťaťa alebo dospelého.

    Hlavným cieľom je, aby pes pôsobil na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. Interaktívny terapeutický vzťah medzi canisterapeutickým psom a dieťaťom môže vyriešiť psychologické, citové a aj sociálno – integračné problémy.