top of page

Mgr. Veronika Kubáňová

F Y Z I O T E R A P E U T

C A N I S T E R A P E U T

Dobré centrum Ružomberok  (CŠPP)


Physiocanis Akironka

 V praxi sa venuje uvedeným

 • intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených a certifikovaných psov, aktivity realizované formou hry a pozitívnej motivácie

 • edukačné aktivity, rozvíjanie kognitívnych funkcií (intervencie prispôsobené vekovej kategórie klienta/ klientov príp. aj danej téme k aktuálnemu učivu),

 • rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií (pes vie podnietiť vzájomnú interakciu, spoluprácu, empatiu a zlepšiť atmosféru)

 • rozvoj komunikačných schopností (podporiť spontánnosť prejavu, zvýšiť neverbálne komunikačné schopnosti a rozvoj reči)

 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky (zlepšiť psychomotorický vývoj dieťaťa, motivovať klientov k pohybu, celkovo zlepšiť motorické funkcie a hybnosť končatín, zlepšenie úchopov, zlepšenie motoriky rúk a prstov)

 • polohovanie so psom, prehriate končatín a celého tela, uvoľnenie spastických častí lízaním psím jazykom

 • znížiť osamelosť a uzavretosť a zvýšiť tak samostatnosť a zodpovednosť, upokojiť potrebu po nežnosti (dotyky, hladkanie, polohovanie)

 • Krúžková činnosť ohľadne kynológie a starostlivosti o psov Intervencie sa môžu realizovať individuálnou alebo skupinovou formou.

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých

 • poradenstvo v oblasti vyššie uvedeného

 • mailom a telefonicky

90437740_1098867987139889_86904458461577
bottom of page