Mgr. Ivana Mihaldová

logopéd

Neurologické oddelenie

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ružomberok

generála Miloša Vesela 21

034 01 

Ružomberok

Nemocničná klapka

044 / 438 2579

Mobil

0949 / 142 263

Mail

mihaldovai@uvn.sk

ivana.uvn@gmail.com

Desk with Book

Dagmara

" Odporúčam každému podporiť stránku akou je logoportál. Je cestou prinavrátenia sa k životu, keď z ničoho nič prestane fungovať telo, reč, myslenie,... Čo je viac ako zdravie? Potom už len asi radosť z pokrokov, ktoré sú s tímom logoportálu rýchlejšie dosiahnuteľné. Veľmi Vám fandím a ďakujem za pomoc.  Ak sa rozhodujete pre logopedičku, či už pre dieťa, alebo dospelého, odporúčam na 100% slečnu Mihaldovú. Od prvej chvíle práce s ňou sú viditeľné veľké pokroky. Na stretnutia s ňou sa budete tešiť ako na obľúbený koláč."
 

Vitajte na stránkach LogoPortálu!


Moje meno je Ivana a som zakladateľkou webu a projektu "LogoPortál". Som autorkou obsahu a formy týchto stránok rovnako ako väčšiny materiálov. Menežujem školský aj zdravotnícky tím LogoPortálu, financujem chod LogoPortálu a všetky jeho aktivity. 

Tento nápad vznikol ešte v období, keď som pracovala v školskom sektore. Vedela som, že je potrebná osveta, že je potrebné, aby ľudia vedeli kedy a za akých okolností môžu - alebo lepšie povedané mali by - vyhľadať logopéda. Po prestupe do sektoru zdravotníctva bola táto potreba ešte väčšia!
Oblasť klinickej logopédie totižto nie je výnimkou - skôr naopak! Na nemocničných oddeleniach sa stretávate s niečím, čo volám "kráľovské klinicko-logopedické diagnózy". Sú to afázie, dyzartrie a dysfágie - diagnózy patriace výlučne klinickým logopédom. O nich ale len málokto z laickej verejnosti vie, respektíve len málokto vie, že našou doménou nie sú len ťažkosti s výslovnosťou u detí.
Opakovane sa mi stáva, že pacienti, za ktorými prichádzam v čase ich hospitalizácie nerozumejú, aký je tam môj zmysel. "Prečo ste tu? Ako mi môžete pomôcť? Vy nerobíte len s deťmi? A čo má logopéd s prehĺtaním?"
Ako s takouto informovanosťou môžeme poskytovať ľuďom primeranú starostlivosť? Môžeme - na nemocničných oddeleniach, kde je to v NAŠEJ režii, nikoho iného. Akonáhle sa ale jedná o pacienta, ktorého jeho lekár za nami neodošle alebo ho to nenapadne samého (prečo by aj malo), ostane bez starostlivosti - a to úplne zbytočne.

Je to škoda.

 

IMG_4978.jpg

LogoPortál a jeho služby sú zadarmo. Nejde o to, že by neposkytoval služby hodné finančného vyrovnania. Rovnako to neznamená, že ľudia, ktorí tu pre vás sú nemajú dostatočné vzdelanie či skúsenosti. Ide o samotný princíp a poslanie tohoto projektu, s ktorým bol založený.

Len pár vecí v živote dostávame zadarmo - tie, ktoré nemajú žiadnu hodnotu a potom tie, na ktorých skutočne záleží. 
. . . nezištná pomoc je neodmysliteľne jednou z nich.

Veľkou pomocou a výhodou je vyjadrenie podpory činnosti LogoPortálu Neurorehabilitačnou spoločnosťou Slovensko pod vedením MUDr. Štefana Madárasza (prednostu našej kliniky), rovnakou ako aj odborná garancia sekcie klinickej logopédie pod Slovenskou spoločnosťou pre ORL a chirurgiu hlavy a krku.

Teším sa, že mám v tíme perfektných odborníkov, ktorí sú ochotní ľuďom skutočne pomôcť! Som za nich vďačná, bez nich by to nebolo ono! Teším sa, že môžem stáť za týmto projektom.

Ivana