Prečo - a prečo takto?

   Hneď na začiatok treba povedať, že LogoPortál nie je oficiálny web klinickej logopédie ako takej. Tak potom - čo je to vlastne?

     LogoPortál je môj vlastný podiel, ktorý by som rada odovzdala našej slovenskej spoločnosti v oblasti vývinu detí, tréningu mysle a tela v rámci normy aj patológie, a to všetko v kontexte logopédie - klinickej logopédie - pohľadom, ktorý je mne vlastný. Ak ste sledovali vývin tejto stránky, mohli ste si všimnúť, že sa často menila - z neformálnej na formálnu, zo sterilnej na útulnú. Je to tak preto, lebo ja sama som lavírovala niekde medzi odstupom, profesionalitou, odbornosťou a ľudskosťou či vierou. Rozmýšľala som, ako toto celé chcem vlastne robiť. Už viem.

     Túto prácu nechcem nazývať prácou ale aktivitou, ktorá ma teší a sama som si ju vybrala  - chcem ju robiť ľudsky a uvoľnene. To znamená, že okrem toho základu vo forme vedomostí a informácii si veľmi prajem, aby sa ľudia (do tohoto pojmu zaraďujem aj mojich pacientov) v mojej prítomnosti nemuseli na nič hrať, aby sa nebáli prejaviť nedostatok alebo ukázať svoj pocit. Tak isto je tvorený aj tento web - voľne a autenticky

        Cieľom nie je vytváranie hrubej línie medzi svetom odboru v ktorom pracujem a ľuďmi. Práve naopak. Informácie v oblasti zdravia patria všetkým, ktorí o ne stoja. Nie preto, aby si pomohli sami, ale preto, aby vedeli, kedy sa to už nedá. 

IMG_6739 2.jpeg

    Nie je nič horšie, ako opakovane narážať na fóra a články, ktoré vyťahujú zo situácie len to najhoršie, aby vytvárali v našej mysli strach. Je to silná propaganda, pretože keď sa bojíme, dostávame sa často do beznádeje a nerobíme uvážené kroky. Môžeme v strachu vyhľadať odborníka alebo pre istotu celý tento nápad "že niečo nie je v poriadku" potlačíme, aby  to náhodou nebola pravda. 

     Rozprávala som sa s veľkým počtom ľudí, ktorí odmietali prijať, že je čas si priznať, že potrebujú pomoc. Často počúvam vetu, "ale čo ak mi na niečo prídu"? Ak na niečo prídu, je to ekvivalent pomenovania problému. Bez pomenovania problému človek skrátka nemôže vedieť, čo robiť. 

     Okrem všetkých tých vytmavených slov vyššie je pre mňa ešte jedno slovo veľmi dôležité - celostne. Niekto tento prístup nazýva zastaralým, niekto dokonca ezoterickým. Pre mňa nie je ničím iným, len celostným, bez zachádzania do extrémov, ktoré bohužiaľ niekedy vidím (rôzne kvapky na pitie, prípravky, energetické disky). Tu sa opäť vraciame k úvodu - každý odborník má svoj podpis a argumentácia na tomto poli by bola zbytočná. Každý pracuje inak a ja patrím medzi tých, ktorí pracujú celostne. 

    To znamená, že sú veci jednoznačné, kde netreba pridávať na komplikovanosti, kde často zaraďujem napríklad jednoduché poruchy výslovnosti, no a potom sú veci zložitejšie, poprepletané a komplexnejšie, ako napríklad poruchy jazykového vývinu, afázie alebo komunikačné ťažkosti pri demencii. A tam - je dôležitý nadhľad a správne zacielenie všetkých možných súvislostí. Preto sa často opieram o senzomotoriku, ktorá často vysvetľuje súvis medzi rečou a fungovaním zvyšku tela a taktiež o všetky poznatky z psychológie, ktoré ma opakovanie a vo väčšine prípadov dovedú k odporúčaniam na psychologické intervencie - no nie len dieťaťa, ale aj rodiča či príbuzného.

    Celostne znamená vedieť vytvoriť atmosféru a miesto, kde sa bude človek dobre cítiť - trebárs aj na lavičke v parku. Celostne znamená vedieť nadviazať dôverný vzťah a neutnúť človeka v momente, keď mu je do plaču. Celostne znamená chápať, že pacient je v prvom rade človek - vo svojej podstate rovnaký ako my, ktorý má či nemá rád humor, ktorý rád či nerád počuje svoje krstné meno a ktorý nám rád či nerád podá ruku alebo nás stisne. No a na koniec - celostne znamená aj do konca. 

       Okrem logopédie mám v živote ešte jeden zdroj, z ktorého čerpám, a tým je joga. Za posledné 4 roky som absolvovala niekoľko školení a v súčasnosti sama pôsobím ako jeden zo školiteľov v Yogo s.r.o., kde sa zaoberám senzomotorikou v joge, detskou jogou a taktiež vedeckým podkladom pre zmeny v mysli, ktoré nám vie joga často priniesť. 

         Aby som to zhrnula - joga ovplyvňuje moje uvažovanie viac, ako všetko čo som sa naučila v rámci logopédie. A aj to ma doviedlo k vytvoreniu tohoto webu.

Desk with Book

Dagmara

" Odporúčam každému podporiť stránku akou je logoportál. Je cestou prinavrátenia sa k životu, keď z ničoho nič prestane fungovať telo, reč, myslenie,... Čo je viac ako zdravie? Potom už len asi radosť z pokrokov, ktoré sú s tímom logoportálu rýchlejšie dosiahnuteľné. Veľmi Vám fandím a ďakujem za pomoc.  Ak sa rozhodujete pre logopedičku, či už pre dieťa, alebo dospelého, odporúčam na 100% slečnu Mihaldovú. Od prvej chvíle práce s ňou sú viditeľné veľké pokroky. Na stretnutia s ňou sa budete tešiť ako na obľúbený koláč."

Mgr. Ivana Mihaldová

logopéd

Neurologické oddelenie

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ružomberok

generála Miloša Vesela 21

034 01 

Ružomberok

Nemocničná klapka

044 / 438 2579

Mail

mihaldovai@uvn.sk

ivana.uvn@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube