Podpora a garancia

Garant odbornej obsahovej stránky je sekcia klinickej logopédie slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Platné od: 25.01.2020

Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Moškurjáková

unnamed.png

Činnosť a myšlienku LogoPortálu podporuje Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska - Neurorehab, v súčinnosti s ktorou tvoríme obsah zameraný na neurogénnu orofaryngeálnu dysfágiu

Platné od: 26.02.2020

Kontaktná osoba: MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Web spoločnosti:

Logo-farebné.png