P R E D Š K O L S K Á  

P  E  D  A  G  O G I K A

Tím súkromnej materskej

školy a jasličiek

LOBELKA

predškolská pedagogika

Liptovský Mikuláš

Súkromná materská škola LOBELKA

SNP 9
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontaktujte kolektív MŠ Lobelka na LogoPortáli, ak sa potrebujete poradiť v týchto uvedených oblastiach:

  • aktivity predškolskej pedagogiky rozvíjajúce jazykové schopnosti

  • aktivity predškolskej pedagogiky rozvíjajúce kognitívne schopnosti

  • aktivity predškolskej pedagogiky rozvíjajúce motorické schopnosti

  • aktivity predškolskej pedagogiky rozvíjajúce emocionálnu inteligenciu

  • aktivity predškolskej pedagogiky rozvíjajúce osobnosť dieťaťa

  • ako dopomôcť v riešení dnes bežných ťažkostí detí vo škôlke (separačná úzkosť, ťažkosti so zaradením sa do kolektívu, odmietanie stravy v škôlke a ďalšie)

  • pomoc pri otázkach školskej zrelosti a pripravenosti

"Sme tím mladých ľudí z Jaslí a materskej školy Lobelka. Našim poslaním je pomáhať deťom objaviť v sebe svoju výnimočnosť. Cez zážitok vedieme k poznaniu, k šťastnému a úspešnému životu. V duchu našej myšlienky „Malým krokom k veľkým veciam“ sa snažíme realizovať celý proces výchovy a vzdelávania. Vieme, že spoluprácou dokážeme veľa."

  • Facebook - Black Circle

01/2020 - 03/2021

Internetový portál klinickej logopédie

©