top of page

Od narodenia po prvý rok
 

Aktualizácia 16.03.2022

Vývinové medzníky

      Tomuto obdobiu sa hovorí aj obdobie pragmatizácie. Ide o obdobie nerečové, kde sa dieťa ešte len zoznamuje so zvukmi, no okrem nich aj s okolitým svetom a vôbec - so životom.  Až na konci tohoto obdobia  - okolo jedného roka - sa objavujú slová.

    Dieťa so svojim okolitým svetom komunikuje výlučne plačom, ktorého význam dokáže rodič dekódovať podľa kontextu. Okolo druhého mesiaca sa k plaču pridáva aj smiech, respektíve úsmev. S tým nastupuje aj hrkútanie, okolo tretieho mesiaca pudové džavotanie, kedy si dieťa doslova "mrmle" samé pre seba a okolo siedmeho mesiaca napodobňujúce džavotanie. To sú všetky tie úsmevné "rozhovory" medzi dospelým a dieťaťom, kedy majú medzi sebou krátku komunikačnú výmenu typu "gagaga" - "gagaga".

A Toddler and a Baby

     V tomto období je dôležitá reč orientovaná na dieťa. To je taká, ktorá sa vyznačuje mierne vyššie položeným tónom, ktorý dieťa zaujme, taktiež krátkymi vetami, respektíve slovami a bohatou mimikou. Nehovorte na dieťa ako na dospelého - dlhými vetami, zložitými slovami a štandartne položenou výškou hlasu. Taktiež nie je vhodné to s rečou orientovanou na dieťa preháňať. Dalo by sa povedať - chovajme sa prirodzene,. Keď sa pozrieme na malé bábätko, človiečika, máme prirodzene sklony priblížiť sa bližšie k jeho tvári, usmievať sa naňho a hovoriť jednoducho. To je v poriadku - tak to má v tomto období v skutočnosti vyzerať. 

 

      Taktiež je dôležité v tomto období vyzdvihnúť dôležitosť gest a rutín - kŕmenie, kúpanie, hra a pod. Okrem toho, že v rámci rutiny sa u dieťaťa vyvíja reč, je to taktiež navodzovanie pocitu bezpečia v jeho živote, pretože pomaly ale isto dokáže očakávať, čo ho čaká. Všetci máme radi istý podiel rutiny v našich životoch, nie je pravda, že rutina zabíja. Niektorá je práveže žiadúca - ako pre niekoho napríklad ranná káva. Rovnako to majú deti a dokonca aj zvieratá. Čo sa týka gest, u detí sa ich používanie objavuje okolo ôsmeho mesiaca. Zakývajú, pošlú bozk, ukážu prštekom alebo sa naťahujú za predmetom. Okolo jedného roka sa objavuje spájanie gest, ktoré pretrváva. Spojené gesto môže vyzerať ako ukázanie prstom na predmet a potom znázornenie gesta "daj".

     Komunikácia je silno previazaná s ostatnými funkciami - či už v kontexte psychiky alebo motoriky. Aj preto sa hovorí komplexne o psychomotorickom vývine. Oddeliť ich by bola veľká chyba - vždy uvažujte o človeku komplexne. 

Vek

narodenie

- 3 mesiace

Počutie a porozumenie

Hovorenie

Pohyb

 • vyplaší sa pri silných zvukoch

 • stíši sa alebo sa usmeje keď hovoríte

 • zdá sa že pozná váš hlas

 • "mumlanie", hrkútanie

 • zmena v charaktere plaču podľa toho, čo potrebuje

 • usmieva sa na ľudí

 • 1. mesiac dokáže chvíľu držať hlavičku v polohe na brušku

 • 2. mesiac udrží hlavičku dlhšie

 • 3. mesiac v polohe na brušku sa dvíha na lakte

4 - 6

mesiacov

 • pozrie sa za zdrojom zvuku

 • odpovedá na zmeny vo vašom hlase

 • spozornie pri hračkách, ktoré vydávajú zvuk

 • spozornie pri hudbe

 • džatovanie pri hre s vami alebo samo

 • džavotaním vytvára zvuky ako ma, ba, pa a pod.

 • chichoce sa, smeje sa

 • vokalizuje keď je šťastné

 • 3-4. mesiace dieťa sa učí ovládať svaly na ruke, pozorujú svoje ruky

 • 5. mesiac siaha po hračke ale neuchopí ju

 • 6. prevalí sa z chrbta na bruško, samostatné sedenie

7 mesiacov

- 1 rok

 • otočí sa za drojom zvuku

 • pozrie sa tam, kam ukážete

 • otočí sa, keď naň zavoláte menom

 • rozumie slovám bežného používania a niektorý menám

 • začína reagovať na jednoduché inštrukcie ako "poď sem", "nie", "prosíš si ešte"? a pod.

 • prvé pokusy a rutinné hry (kolo kolo mlynské)

 • na chvíľu počúva príbeh

 • džavotanie dlhších slabikových pasážii (bababababa,...)

 • používa gestá aby dosiahlo čo chce

 • ukazuje na predmety, ukazuje ich ostatným

 • používanie gest ako napr. kývanie "papa", kývanie hlavou nie a pod.

 • imituje rôzne zvuky

 • nástup prvých slov okolo 1. roka, výslovnosť nemusí byť presná

 • 7-8. mesiac plazenie trupom

 • 8-10. mesiac lezenie po štyroch, úchop medzi palec a ostatné prsty

 • 9. mesiac vzpriamovanie, stojí pevne s oporou

 • 11. chôdza s oporou jednej ruky

 • 12. mesiacov samostatný stoj, snaha o prvé samostatné kroky

Kedy vyhľadať odborníka
Balancing Rocks

pozorne si prezrite tabuľku vyššie - ak dieťa nedosahuje jeden alebo viac medzníkov pre dané časové obdobie a nedarí sa mu to ani v ďalšom jednom či dvoch mesiacoch, kontaktujte odborníka

...nebojte sa...

dôvodov môže byť mnoho, od jednoduchších po tie zložitejšie, no nerobte predčasné závery a dôverujte odborníkom, základom je nebáť sa opýtať, horšie je situáciu zanedbať

Narodenie - 3 mesiace

Neusmieva sa, neprejavuje záujem o druhých ľudí.

4 - 7 mesiacov

Nedžavoce.

7 - 12 mesiacov

Tvorí len pár zvukov. Nepoužíva gestá.

7 mesiacov - 2 roky

Nerozumie čo ostatní hovoria.

Pampas Grass

Poruchy sluchu

     Niektoré deti sa môžu narodiť s poruchami sluchu, iné ho môžu stratiť počas vývinu. Niektoré zo symptómov sluchového narušenia zahŕňajú dole uvedené.

     Je dôležité povedať, že uvedené symptómy môžu byť dôvodom rôznych ťažkostí. Ak sa niečo z uvedeného vyskytuje u Vášho dieťaťa (predovšetkým chýbajúce reakcie na zvukové podnety ako otáčanie sa za zvukmi), odporúčame poradiť sa s pediatrom.

nenasleduje jednoduché pokyny

1 - 2 roky

nereaguje, keď na nich hovoríte ich menom

7 mesiacov - 1 rok

nevenuje pozornosť zvukom

narodenie - 1 rok

narodenie  - 3 roky

oneskoruje sa vo vývine reči a jazyka

Všeobecné odporúčania

 • Kontrolujte sluch svojho dieťaťa. Otáča sa za zvukmi? Venuje vám pozornosť keď rozprávate? Dajte pozor na zápaly v oblasti uší, prípadne vyhľadajte lekára.

 • Odpovedajte vášmu dieťaťu. Pozerajte sa naňho, keď rozpráva, imitujte zvuky, ktoré vydáva.

 • Smejte sa keď sa smeje, imitujte jeho výrazy tváre.

 • Učte vaše dieťa imitovať vás - zamávaj, posielanie pusiniek a pod. Toto ho naučí vymieňať si role, podobne ako tomu je aj pri rozprávaní.

 • Hovorte čo robíte počas dňa. "Maminka ti umýva vlasy." "Hmm táto mrkvička je dobrá." Snažte sa reč udržiavať jednoduchú. Mali by ste byť len o jeden krok pred aktuálnou vývinovou úrovňou dieťaťa - v tomto období teda udržujte vety 1-2 slovné, maximálne 3 slovné.

 • Hovorte o tom kam idete, čo tam budete robiť a koho tam stretnete.

 • Učte ho napodobňovať zvuky zvierat.

 • Čítajte svojmu dieťaťu každý deň.

Čo s novorodeniatkom?

   Opakovane sa stretávam s názorom, že novorodenca treba ​"nič len nakŕmiť, uspať a prebaliť". Keď sa bavíme o novorodencovi, hovoríme o prvom mesiaci po narodení. Samozrejme - vtedy rodičia (obzvlášť tí novopečení) prijímajú novú rolu vo svojich životoch a učia sa základné veci, teda ako prebaliť, ako dvíhať, ako nosiť, ako držať,... pri všetkých týchto povinnostiach netreba zabúdať na to, že obzvlášť prvý rok života dieťaťa je kľúčový v zmysle puta.

    Takéto puto sa vyvíja prirodzene počas vnútromaternicového vývinu, ale nie je automatické. Je pravda, že puto medzi rodičom a dieťaťom je viac prirodzené ako akékoľvek iné (vrátane toho partnerského), ale aj na pute s dieťaťom treba neustále pracovať. Napríklad neodporúča sa nechať dieťa, obzvlášť to do jedného roka, vyplakávať. Áno - efekt skutočne môže byť taký, že dieťa nielenže prestane plakať v tom konkrétnom momente ale aj vo všeobecnosti. Možno si človek povie - výborne, práve TO chcem. Lenže má to háčik. Plač je v tomto momente jediný spôsob, akým dieťa komunikuje. Dáva tak najavo svoje potreby - keď ho niečo bolí alebo keď sa mu niečo (ne)páči, keď nás potrebuje blízko pri sebe, keď nás volá. Keď opakovane nebudeme reagovať na jeho "volanie", naučí sa, že tu preňho nie sme, že to čo potrebuje nie je dôležité a že aj tak nemá význam nám "oznamovať", že niečo potrebuje. Ak sa vám stále zdá, že to je presne to čo chcete, pretože takéto správanie sa podobá na samostatnosť a sebestačnosť - nie je to ekvivalent. Je veľký rozdiel medzi samostatnosťou a emočným odpojením.

     Použijem taký pojem - "ľudské mláďa". Ľudské mláďa je v porovnaní s mláďatami ostatných zvierat absolútne bezmocné. Keď pohodíte na ulicu mačiatko, bude to preňho náramne náročné (a áno, je to prinajmenšom nehumánne), ale v konečnom štádiu má veľkú šancu prežiť. Viete si predstaviť nechať na ulici novorodenca? Nemá šancu - čím chcem pripodobniť tú detskú závislosť na dospelom. Avšak dieťa na dospelom nezvisí len v rámci fyzického prežitia. Práve ten prvý rok je absolútne nevyhnutný na utváranie predstavy o bezpečí sveta ako takého. Jednoducho povedané - keď dieťaťu zabezpečíme pocit fyzického aj psychického bezpečia, nenaučí sa tým len to, že je v bezpečí s nami, ale obrazne prenesené - aj v celom svete. A paradoxne - toto je prakticky prvý krok ku samostatnosti, po ktorej niektorí v ich deťoch tak túžia. 

 • trávte čas so svojim dieťaťom - rozprávajte naňho, rozprávajte mu príbehy, spievajte mu. Cieľom nie je aby vám rozumel, ale aby sa zoznamoval s jazykom, s jeho zvukmi a tiež s vami.

 • udržiavajte očný kontakt - keď sa na vás dieťatko pozerá, pozerajte naňho späť. Zoznamuje sa s ľudskými tvárami. Vnímajte uňho aj potrebu udpočinku od "pohľadov". Nezabúdajte na to, že novorodenec vidí ešte stále rozostrene, tým pádom na vás dokáže zaostriť až keď sa dostatočne priblížite k jeho tvári. Nerobte to však nečakane a neľakajte ho.

 • masáž bábätiek - môžete ísť na to úplne jednoducho a proste len predĺžte čas "olejčekovania", alebo môžete absolvovať kurz masáže bábätiek

 • vymieňajte si úsmevy so svojim bábätkom

 • v blízkosti dieťaťa môžete poukladať kontrastné kartičky alebo hračky na podporu rozvoja kontrastného videnia. Opäť platí, že predmety treba ukladať v tesnej blízkosti (dostatočne blízko ale zároveň bezpečne)

 • trávte čas objímaním, respektíve telesným kontaktom. Vaše dieťa vás potrebuje cítiť, niekedy ideálne koža na kožu. Nebojte sa šatkovania - vedeli ste, že si dieťa približne do 7. mesiaca myslí, že je ešte stále fyzickou súčasťou matky?

Možnosť komplexného rozvoja podľa Montessori

         Čo odborník - to názor. Ja som veľkým zástancom montessori prístupu vo všeobecnosti, preto v ďalších riadkoch nájdete možnosti aktivít práve v rámci tohoto prístupu. 

0-1 mesiac

čierno-biele obrázky uložené v blízkosti dieťaťa alebo nad ním - tak, aby na ne videlo

Munari - závesný mobil

1-2 mesiace

Octahedron - závesný mobil

Gobbi - závesný mobil

prvé závesné predmety, ktoré účelom nie je sledovať, ale dotknúť sa - v prípade takto mladého dieťaťa ešte často náhodne - závesný predmet by mal vydávať zvuk (rolnička, zvonček)

podlhovasté zrkadlo umiestnené na stene na šírku, vedľa neho madrac, na ktoré položíme dieťa, aby sa mohlo zobrazovať s vlastným obrazom - montessori zrkadlo sprevádza dieťa neustále aj v ďalších mesiacoch

2-3 mesiace

poskytnite svojmu bábätku v jeho blízkosti obyčajnú látku (napríklad uteráčik alebo šatku), ktorú môže chytať

hrkálky (ľahké váhy) a krúžky

závesné hračky, "baby gym"

Tanečníci - závesný mobil

bottom of page