top of page

Medzi prvým a druhým rokom

Aktualizácia 16.03.2022

Vývinové medzníky

      Tomuto obdobiu sa hovorí aj obdobie sémantizácie. Sémantika je tá časť lingvistiky, ktorá sa zaoberá významom slov. Dieťa teda prechádza z obdobia pragmatizácie (peak okolo 1. roka) do obdobia sémantizácie, kedy sa učí novým slovám a používa ich adekvátne. Je úplnou normou, že okolo jedného roka deti používajú niečo do 5 slov. 

       Okolo roka a pol je to okolo 20 slov. 

   Tu je dôležité povedať, ČO sa počíta ako slovo. Nemusí sa jednať o krásne vyslovené celé slovo, za "slovo" v zásobe v tomto veku sa počítajú aj takzvané výhonky slov.  Zo slova lopta teda môže vzniknúť "lo". Dôležité je, aby dieťa túto svoju formu slova používalo vždy konštantne, teda v rovnakom kontexte. V tomto období sa môžete stretnúť aj so zovšeobecňovaním slov, a tak dieťa môže slovo "pes" použiť na všetky štvornohé zvieratá.

    Opäť treba pripomenúť, že komunikácia je silno previazaná s ostatnými funkciami - či už v kontexte psychiky alebo motoriky. Aj preto sa hovorí komplexne o psychomotorickom vývine. Oddeliť ich by bola veľká chyba - vždy uvažujte o človeku komplexne. 

Happy Dance
 • v tomto období sa učí rôznym novým slovám, ktoré používa

 • začína pomenúvať obrázky v knižke

 • okolo 2 rokov začína spájať dve slová do vety (tu je, tu daj, kde je a pod.)

 • ak sa opýtate, ukáže na niektoré časti tela

 • rozumie a vykoná niektoré jednoduché inštrukcie ("Bozkaj bábiku." "Kopni do lopty.")

 • odpovedá na jednoduché otázky ("Kto je to?" "Kde máš topánočky?")

 • počúva jednoduché piesne, rytmus, príbehy

 • ukáže na obrázky v knihe, ktoré pomenujete

Hovorenie

Počutie a porozumenie

1 - 2 roky

Vek

Kedy vyhľadať odborníka
Seaside Cliffs

pozorne si prezrite tabuľku vyššie - ak dieťa nedosahuje jeden alebo viac medzníkov pre dané časové obdobie a nedarí sa mu to ani v ďalšom jednom či dvoch mesiacoch, kontaktujte odborníka

...nebojte sa...

dôvodov môže byť mnoho, od jednoduchších po tie zložitejšie, no nerobte predčasné závery a dôverujte odborníkom, základom je nebáť sa opýtať, horšie je situáciu zanedbať

7 mesiacov - 2 roky

Nerozumie čo ostatní hovoria.

12 - 18 mesiacov

Hovorí len zopár slov.

1,5 - 2 roky

Nesnaží sa spájať 2 slová dokopy.

2 roky

Hovorí menej ako 50 slov, nespája slová.

Ako podporiť vývin reči dieťaťa v tomto období?

Father Combing Daughter's Hair
Young Father Cooking
 • Komentujte vášmu dieťaťu to čo robíte, kam idete. Napríklad ak idete s vašim dieťaťom na prechádzku, ukážte na psíka povedzte "Tam je psík. Psík robí hau! Toto je veľký psík. Psík je hnedý." Oznamovacie vety sú lepšie ako opytovacie.

 • Hovorte krátke vety a slová, ktoré vie po vás dieťa hovoriť. Hovorte ich gramaticky správne, neimitujte nesprávnu výslovnosť detí.

 • Nepoužívajte maznavú reč, reč orientovaná na dieťa je iná v kvalite - mierne vyššie položený hlas, výraznejšia intonácia, krátke vety - táto však časom ustupuje a nastúpi prirodzená reč. Maznavý spôsob komunikácie môže dieťaťu ostať.

 • Rozprávajte sa o zvukoch, ktoré môžete spoločne registrovať. Napríklad zvuk hodín (tik-tak), lietadlo (vrrrr), auto (brm brm)

 • Využite čas strávený vo vani so svojim dieťaťom, keď si pozeráte z očí do očí. Vytvárajte bubliny a komentujte to (blo blo blo), praskajte bubliny (puk!).

 • Postupne pridávajte slová k tým slovám, ktoré vaše dieťa už používa. Napríklad dieťa povie "auto". Vy doplníte "áno - veľké auto / červené auto / moje auto" a i.

 • Čítajte vášmu dieťaťu každý deň z knižky. Dávajte pozor na vhodný výber kníh. Knižky musia byť z väčšej časti obrázkové, textu má byť menej a má byť väčší. Ukazujte prstom na slová, ktoré práve čítate. Príbeh musí byť jasný a stručný bez zbytočných detailov.

 • Nechajte vaše dieťa ukázať na obrázok, ktorý ste pomenovali alebo spomenuli.

 • Opýtajte sa vášho dieťaťa, čo vidí na obrázku - nemusí ešte odpovedať, odpovedzte zaňho. Do odpovedí ho nenúťte, ale počkajte aspoň 10 sekúnd na reakciu dieťaťa.

bottom of page