top of page

Medzi tretím a štvrtým rokom

Aktualizácia 16.03.2022

Vývinové medzníky

      Tomuto obdobiu sa hovorí aj obdobie gramatizácie. Síce ešte naďalej je dieťa schopné tvoriť úsmevné "slovné výkvety", no práve v tomto období naberajú slušnú schopnosť vycítiť gramatickú správnosť. Ku koncu tohoto obdobia je teda reč dieťaťa gramaticky správna a dobre zrozumiteľná. Okolo troch rokov dieťa môže mať už okolo 1000 slov v aktívnej slovnej zásobe, to znamená, že by ich malo byť schopné aktívne používať.  Predstava, že by som od vás chcela, aby ste svojmu dieťaťu reálne počítali slová je hrôzostrašná aj pre mňa. Zmyslom poznania týchto čísel je skôr o odhade. V taktomto prípade sa vám bude lepšie všímať prípadný nedostatok v zásobe dieťaťa.

    V tomto období sa najčastejšie objavujú aj vývinové neplynulosti, ktoré je vhodné sledovať. Dieťa môže opakovať začiatočnú slabiku alebo slovo a priznám sa, ešte som nevidela dieťa, ktorému by sa toto nestalo. Opäť podotýkam, že je dôležité tento stav sledovať, dieťa na tento jav neupozorňovať. Ak sám od seba nevymizne, do mesiaca od jeho vzniku sa nakontaktujte na logopéda, ktorý vám poradí, ako postupovať ďal.

    Opäť treba pripomenúť, že komunikácia je silno previazaná s ostatnými funkciami - či už v kontexte psychiky alebo motoriky. Aj preto sa hovorí komplexne o psychomotorickom vývine. Oddeliť ich by bola veľká chyba - vždy uvažujte o človeku komplexne. 

Kid Painting

dokáže správne vysloviť hlásky

F

V

G

B

J

D

 • odpovie na jednoduché otázky "kto, čo kde?"

 • používa zámená napr. ja, my, vy, ty

 • začína používať množné číslo

 • väčšina ľudí rozumie vášmu dieťaťu

 • pýta sa otázky "prečo? kedy?"

 • používa 4- slovné výpovede, v ktorých ešte stále môže byť chybná gramatika

 • hovorí o tom, čo sa mu počas dňa stalo

 • odpovedá, keď sa ozvete z inej miestnosti

 • rozumie niektorým farbám (napr. modrá, zelená, červená)

 • rozumie niektorým tvarom (napr. kruh alebo štvorec)

 • rozumie slovám označujúcim členov rodiny (napr. teta, starká a pod.)

Hovorenie

Počutie a porozumenie

3 - 4 roky

Vek

Kedy vyhľadať odborníka
Lotus Flower

pozorne si prezrite tabuľku vyššie - ak dieťa nedosahuje jeden alebo viac medzníkov pre dané časové obdobie a nedarí sa mu to ani v ďalšom jednom či dvoch mesiacoch, kontaktujte odborníka

...nebojte sa...

dôvodov môže byť mnoho, od jednoduchších po tie zložitejšie, no nerobte predčasné závery a dôverujte odborníkom, základom je nebáť sa opýtať, horšie je situáciu zanedbať

Zajakávanie

      Väčšina z nás sa pozastaví alebo zopakuje zvuk či slovo počas rozprávania. Ak sa to však stáva príliš často, môže sa jednať o zajakávanie. Malé deti (predovšetkým okolo 4. roka) môžu na krátko zajakávať - je to normálne a prejde to časom. Ide o vek, kedy jazykový vývin akoby predbehne ten rečový, takže kým dieťa veľmi dobre vie čo chce povedať, jeho ústa a vôbec celkovo koordinácia artikulátorov jednoducho nestíhajú. Je prirodzené v tomto veku pozorovať tvorbu nekompletných výrazov a viet "Mami, mami chcel som, uhm, mami, chcel som ... chcel som topánku." Často krát, keď začnete takéto situácie vnímať trošku podrobnejšie, všimnete si, že dieťa sa pri tom škrabká za uchom, obzerá súrodencove nové tričko alebo jeho pozornosť uchytila preletujúca mucha. Jednoducho - za takýmto prejavom je nie len predbiehajúci jazykový vývin, ale aj niečo tak jednoduché, ako uletená pozornosť.

       Znaky, že zajakávanie môže pretrvávať, nájdete v nasledovnej tabuľke.

2,5 - 4 roky

Má veľké ťažkosti s vyslovovaním zlukov alebo slov

Opakovanie prvej hlásky slova "l -l-l-l- l- lopta"

V jeho reči je príliš mnoho páuz.

Naťahuje prvé hlásky slova "llllllllopta"

    Svojmu dieťaťu môžete pomôcť tým, že mu dáte potrebný čas na vyjadrenie. Neprerušujte ho, keď rozpráva. Všímajte si správanie, ktoré má Vaše dieťa počas rozprávania - deti ktoré zajakávajú často krát zatvárajú oči, pracujú s celým telom a podobne.

     Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa môže mať tento problém, poraďte sa s logopédom.

 • Vystrihujte obrázky časopisov alebo novín. Vytvárajte zvláštne "hlúpe" obrázky zlepovaním rôznych častí. Napríklad - vystrihnite auto a psa. Psa nalepte do auta tak, aby zobrazoval šoféra. Pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť, čo je na tokom obrázku zvláštne.

 • Trieďte obrázky a predmety do kategórii - jedlo, tvary, zvieratá, ovocie a pod. Do skupiny so zvieratami primiešajte napríklad jablko. Pýtajte sa dieťaťa, ktorý obrázok do skupiny nepatrí. a prečo.

 • Čítajte si, spievajte a rozprávajte sa o tom čo robíte a kam idete. Používajte rým. To pomôže Vášmu dieťaťu naučiť sa nové slová a vety.

 • Čítajte knihy s jednoduchým príbehom. Rozprávajte sa o príbehu s Vašim dieťaťom. Pomáhajte im príbeh prerozprávať alebo zdramatizovať. Povedzte mu o Vašej obľúbenej časti príbehu a opýtajte sa ho na jeho.

 • Prezrite si obrázky Vašej rodiny. Nechajte dieťa vytvoriť príbeh o obrázku.

 • Dramatizujte denné aktivity ako napríklad varenie alebo návštevu lekára. Používajte pritom aj oblečenie a role-play. Pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť správanie a reč druhých. Toto Vášmu dieťaťu pomôže osvojiť si sociálne a naratívne (rozprávačské) zručnosti.

 • Komunikujte so svojim dieťaťom v jazyku, ktorý Vám je najbližší.

Fox Costume

Ako podporiť vývin reči dieťaťa v tomto období?

bottom of page