"Základy dlhotrvajúceho zdravia sú zakotvené v ranom detstve"

        Voľný preklad práce "The foundations of lifelong health are Built in early childhood" od kolektívu uznávaných a erudovaných odborníkov z Harvardského centra vývinu dieťaťa (https://developingchild.harvard.edu/)

       Produktívna spoločnosť je postavená na základoch rozvíjania zdravých detí. V zdraví v prvých rokoch - počnúc zdravím budúcej matky ešte pred otehotnením - leží základ celoživotného "well-being", teda zdravia ako takého.

        Keď sa biologický vývoj posilní pozitívnymi skorými skúsenosťami, je pravdepodobnejšie, že zdravé deti vyrastú v zdravých dospelých. Pevné zdravie tiež poskytuje základ pre konštruovanie robustnej architektúry mozgu, a s ňou spojené dosiahnutie širokého spektra schopností a schopnosti učiť sa ako takej.

         Zdravie je viac ako len absencia choroby - je to vyvíjajúci sa ľudský zdroj, ktorý pomáha deťom a dospelým prispôsobiť sa výzvam každodenného života, odolávať infekciám, vyrovnať sa s nepriazňou života či zažívať pocit osobnej pohody.

      Národy s najpozitívnejšími ukazovateľmi zdravia obyvateľstva (napríklad dlhší život, nižšia dojčenská úmrtnosť), majú zvyčajne vyššiu úroveň bohatstva a menšie rozdiely v prijmoch. Stručne povedané - zdravie detí je bohatstvom krajiny, pretože zdravé telo a myseľ zvyšujú schopnosť detí rozvíjať širokú škálu kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby sa stali prispievajúcimi členmi takto prosperujúcej spoločnosti.

Zdravie v prvých rokoch dieťaťa - vlastne počínajúc zdravím budúcej matky ešte pred otehotnením - je základom pre celý životný blahobyt.

       Nepriaznivé, resp. negatívne a stres vyvolávajúce udalosti alebo skúsenosti, ktoré sa vyskytnú na začiatku detstva môžu mať celoživotné následky na fyzickú aj duševnú pohodu. To znamená, že vývojové a biologické narušenia počas prenatálneho obdobia a ranom vývinovom období dieťaťa môžu viesť k oslabeným fyziologickým reakciám (napr. v imunitnom systéme), zraniteľnosti voči neskorším zdravotným ťažkostiam (napr. zvýšený krvný tlak) a zmenenej architektúre mozgu (napr. narušené nervové obvody). Ako príklad môže byť vystavenie nastávajúcich matiek vysokému stresovému prostrediu (veľká chudoba, úmtie najbližšieho a pod.), ktoré môže ovplyvniť pôrodnú hmotnosť ich detí. Nižšia pôrodná hmotnosť je pritom spojená s podstatne zvýšeným rizikom obezity, cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb neskôr v živote. Traumatické zážitky počas detstva (ako je napríklad fyzické týranie alebo nepriaznivé situácie, ktoré sa hromadia u detí žijúcich v ťažkej a pretrvávajúcej chudobe) majú tiež potenciál narušiť neurobiologické systémy, ktoré riadia fyziologické a behaviorálne reakcie na stres, a to potenciálne po zvyšok života jednotlivca.

          Zmena, resp. úprava týchto regulačných mechanizmov môže permanentne zvýšiť riziko akútnych a chronických chorôb a dokonca aj skrátiť život človeka tým, že sa oslabuje prirodzená schopnosť adaptácie organizmu na stresory a výzvy každodenného života. Takéto zmeny v organizme môžu viesť k väčšej náchylnosti na široké spektrum chorôb až do dospelosti, a to aj napriek tomu, že človek si nie je vedomý nijakej konkrétnej traumy.

        Okrem individuálnych ťažkostí dieťaťa, nepriaznivý zdravotný stav takéhoto dieťaťa okrem toho spôsobuje značné spoločenské náklady, ktoré znášajú tí, ktorí zostávajú zdraví.

           Napríklad - keď ochorie veľké množstvo detí, pretože neboli očkované, celá spoločnosť sa stáva náchylnou na epidémie infekčných chorôb. Podobne je to aj s "civilizačnými ochoraniami" - následky nedostatočného zdravia v detstve môžu viesť k vyššej miere chronických chorôb u dospelých, ako je cukrovka, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenie a tiež k rôznym formám rakoviny, ako aj depresia, úzkostné poruchy, závislosti. a ďalšie poruchy duševného zdravia. Tieto podmienky ovplyvňujú celú spoločnosť znížením produktivity pracovnej sily a zvýšením výskytu zdravotného postihnutia, dopytu po zdravotníckych zariadeniach a nákladov na zdravotnú starostlivosť. Preto zameranie na podporu zdravia v období pred detskou kapucňou - kde rozsiahly súbor dôkazov podporuje prísľub účinných programov prevencie, ktoré môžu zmeniť trajektóriu života detí - môže pomôcť znížiť sociálnu a ekonomickú záťaž chorôb, nielen v detskej kapucni, ale aj v priebehu dospelých rokov. Táto súvislosť medzi skúsenosťami v ranom veku a zdravím národa podčiarkuje význam strategických investícií do starostlivosti a ochrany tehotných žien, dojčiat a mladých detí bez domova a naznačuje, že väčšina súčasných pokusov o prevenciu chorôb dospelých a vytváranie zdravšia pracovná sila môže začať príliš neskoro.

  • Instagram
  • Facebook - Black Circle

01-08/2020

Portál klinickej logopédie ©

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now