Pracovné listy

        Uverejnené materiály na stiahnutie odporúčame prekonzultovať s Vašim logopédom. Materiály v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada za plnohodnotnú klinicko-logopedickú terapiu, ale ako doplnok a inšpirácia na tvorbu ďalších materiálov, či tréning jazykových alebo kognitívnych schopností vo všeobecnosti.

Navštívte Fórum LogoPortálu na našej fb stránke tu,

kde budeme podávať informácie o nových materiáloch a aktualizáciach.

09.04.2020

Čítanie s porozumením

Príbehy zo sveta zemepisu a prírodovedy

Mgr. Dagmara Hatalová

28.01.2020

Tréning verbálnej a obrazovej pamäte

Mgr. Ivana Mihaldová

09.04.2020

Sémantické skupiny - OBLEČENIE

Slovná zásoba, práca s asociáciami

Mgr. Ivana Mihaldová

09.04.2020

Nesprávne vety a slová na opravu

Mgr. Ivana Mihaldová

09.04.2020

Skryté slová

Mgr. Ivana Mihaldová

17.02.2020

Rozšírená slovná zásoba

Obrázky

Mgr. Ivana Mihaldová

Pravo ľavá orientácia

Mgr. Ivana Mihaldová

Pravo ľavá orientácia

Mgr. Adriana Mihaldová

Nezmyselný obrázok

24.6.2020

Mgr. Ivana Mihaldová

  • Instagram
  • Facebook - Black Circle

01-08/2020

Portál klinickej logopédie ©

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now