top of page

Kedy vyhľadať logopéda?
Ako postupovať ?

       Deti sa vyvíjajú svojou rýchlosťou. Niektoré deti rozprávajú a chodia veľmi skoro, iným to trvá dlhšie. Väčšina detí si začína osvojovať tieto schopnosti v rozmedzí od 12 do 18 mesiacov. Dieťa, ktorému to trvá dlhšie, môže (ale nemusí) mať nejaký problém.

     Je dôležité vedieť, čo očakávať. Tu nájdete niektoré zo znakov narušenia v jazyku, reči a sluchu. Vedľa každej schopnosti nájdete vekový rozsah, v rámci ktorého sa očakáva jej osvojenie.

   Na stránkach LogoPortálu môžete vyhľadať všetky potrebné informácie k tejto otázke. Je nutné vedieť, čo Vás trápi, a prečo by ste potrebovali konzultovať problém s logopédom.

     Má Vaše dieťa problém vyslovovať? Netvorí slová? Máte pocit, že nepočuje? Ak si potrebujete ujasniť, s čím má Vaše dieťa ťažkosti, ešte raz si prejdite našu stránku, kde môžete nájsť niektoré zo skorých symptómov komunikačných ťažkostí.   

       Prečítajte si tiež tabuľky s vývinom reči.

Nurse Checking Girl

       Je dôležité povedať, že na poradenstvo a konzultácie s logopédom máte v každom prípade právo - ak máte obavy o vývin Vášho dieťaťa, konzultujte problém s pediatrom, prípadne Vám odporúčame sa nakontaktovať priamo na logopéda. Telefonicky alebo mailom aspoň stručne popíšte, kde vidíte u svojho dieťaťa problém, dohodnite si termín a predovšetkým - nebojte sa pýtať. Prostredníctvom internetu ste sa iste stretli s množstvom informácii, ktoré môžu ale aj vôbec nemusia byť pravdivé. Odporúčame preto stretnutie s odborníkom - v tomto prípade s klinickým alebo školským logopédom, ktorý tieto informácie vyvráti alebo potvrdí.       

        Nie z každého nevysloveného R je vážny problém a nie z každého tichšieho dieťaťa je autistické dieťa.

bottom of page