K L I N I C K Á  

L O G O P É D I A

Mgr. Zuzana Moškurjáková

Atestovaný klinický logopéd

Banská Bystrica

Ambulancia klinickej logopédie Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Práca v ambulancii a na detských oddeleniach.

V praxi sa venuje uvedeným

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • vývinová dyspraxia

 • poruchy autistického spektra

 • palatolália a iné poruchy rezonancie

 • vývinová dysfázia a narušený vývin reči

 • zajakavosť a brblavosť

 • neurogénne poruchy komunikácie (afázie, dyzartrie)

 • dysfónie a afónie

 • poruchy učenia

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

 

Možné objednať sa ambulantne.

Mgr. Ivana Mihaldová

Logopéd v atestačnej príprave 

Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica - neurologické oddelenie

Nemocničné oddelenia a JIS, starostlivosť sa vzťahuje len na hospitalizovaných pacientov

 V praxi sa venuje uvedeným

 • neurogénne poruchy komunikáciu u dospelých (afázie, apraxie, dyzartrie, dysfónie a poruchy rezonancie)

 • neurogénne dysfágie (poruchy prehĺtania)

 • poradenstvo pre pacientov po cievnej príhode a pri neurodegeneratívnych ochoreniach mozgu (rôzne typy demencii) 

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka 

 • pre dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom, po dohode cez Messanger, Facetime a ZOOM

Objednáva ambulantne dospelých pacientov.

Ďalšia činnosť na LogoPortáli

 • spravovanie stránky (formálna úprava a obsah)

 • koordinácia odborného (školského aj zdravotníckeho) tímu

 • tvorba materiálov a článkov - blogov

 • Facebook
 • Instagram