top of page

       Klikajte vyššie pre zobrazenie materiálov na stiahnutie a videí. Materiál nájdete aj podľa logopedických diagnóz - na ich zobrazenie klikajte diagnózy v klinickej logopédii a konkrétnu diagnózu. Materiál nájdete na uvedenej stránke úplne dole. 

  

    Uverejnené materiály na stiahnutie odporúčam prekonzultovať s Vašim logopédom. Materiály v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada za plnohodnotnú klinicko-logopedickú terapiu - slúžia ako doplnok a inšpirácia na tvorbu ďalších materiálov, či tréning jazykových alebo kognitívnych schopností vo všeobecnosti.

bottom of page