O D B O R N Á   S E K C I A   

P O R T Á L U    K L I N I C K E J    L O G O P É D I E

Odborná sekcia - pre koho je určená ?

      Odborná sekcia je určená pre všetkých atestovaných klinických logopédov, logopédov v atestačnej príprave a logopédov, ktorí absolvovali pohovor na výkon práce v zdravotníctve. Nájdete tu rôzne pripravované akcie, kurzy či workshopy.

        Taktiež budete mať možnosť spojiť sa s ďalšími klinikmi vo Vašej či inej oblasti.

           V prípade záujmu o ďalšie info nás kontaktujte mailom.

  • Instagram
  • Facebook - Black Circle

01-11/2020

Portál klinickej logopédie ©