top of page

Čo môžeme odporučiť človeku s poruchou kognitívnych funkcií?

Aktualizováno: 12. 3. 2022Ľahká kognitívna porucha (MCI- Mild cognitive impairment) je heterogénna klinická jednotka, ktorá je charakteristická subjektívne ale aj objektívne vnímanou poruchou aspoň jednej kognitívnej funkcie, najčastejšie pamäti.
   Prečo je dôležité vedieť o danej diagnóze? Vieme o tom, že populácia starne. Tým sa stáva otázka kvality kognitívnych funkcií veľmi dôležitou témou. Koncepcia ľahkej kognitívnej poruchy sa v posledných dvoch desaťročiach vyvinula tak, že predstavuje stav kognitívnej funkcie medzi stavom pozorovaným pri normálnom starnutí a demencii.

   Preto je dôležité, aby si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti boli vedomí tohto stavu a umiestnili ho do vhodného klinického kontextu. Často sa však stretávame u ľudí ale aj odborníkov s tvrdením, že zabúdanie je normálne, veď má na to vek! Nezabúdajme však, že bagatelizáciou kognitívnych porúch vo vyššou veku a MCI ochorenia, ktoré sa považuje za prodromálne štádium (predstupeň) demencie vlastne ochudobňujeme človeka o možnosti liečby a zmiernenia progresie klinických prejavov!Čo môžeme odporučiť pacientovi s prítomnou poruchou kognitívnych funkcií?

 • Budovanie kognitívnej rezervy

 • Nové kognitívne výzvy – skúšanie nových aktivít, nové spôsoby učenia, hľadanie nových stratégií

 • Generovať mentálny pot – hľadanie kognitívne stimulujúcich aktivít

 • Hľadať aktivity, ktoré človeka tešia, nerobiť ich na silu

 • Zdravý životný štýl – zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia, orechov, zdravých tukov

 • Dbať na prevenciu psychických ochorení – depresia, úzkosti

 • Dbať na prevenciu somatických ochorení – cukrovka, vysoký tlak a iných civilizačných ochorení

 • Udržiavanie sociálnych kontaktov a vytváranie nových sociálnych sietí

 • Ak preferujete pozeranie TV vyhľadávanie dokumentárnych filmov

 • Udržiavanie kontaktu s dianím vo svete – čítanie novín, cestovanie

 • Ak sa odhodláte, využite možnosť návštevy univerzity tretieho veku

 • Vyhýbanie sa stereotypnosti v práci – hľadanie nových možností, stratégií riešenia problémov či zaužívaných činností

 • Buďte kreatívni

 • Môžete odporučiť pacientom už existujúce materiály na trénovanie kognitívnych funkcií. Napríklad tu: https://www.sashe.sk/Moje_Nervy


 

Autorka textu: PhDr. Zuzana Droppová


Literatúra:

[1] PETERSEN, R. C. Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. Journal of Internal Medicine. 2004, 256(3), 183-194. ISSN 0954-6820.

[2] PETERSEN, R. C., B. CARACCIOLO, C. BRAYNE, S. GAUTHIER, V. JELIC and L. FRATIGLIONI. Mild cognitive impairment: a concept in evolution. Journal of Internal Medicine. 2014, 275(3), 214-228. ISSN 09546820.

[3] PETERSEN, Ronald C., Rosebud O. ROBERTS, David S. KNOPMAN, Bradley F. BOEVE, Yonas E. GEDA, Robert J. IVNIK, Glenn E. SMITH and Clifford R. JACK. Mild Cognitive Impairment. Archives of Neurology. 2009, 66(12). ISSN 0003-9942.

[4] PETERSEN, Ronald C. Mild Cognitive Impairment. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology. 2016, 22(2, Dementia), 404-418. ISSN 1080-2371.

[5] JANELIDZE, Marina and Nazibrola BOTCHORISHVILI. Mild Cognitive Impairment. DORSZEWSKA, Jolanta and Wojciech KOZUBSKI, ed. Alzheimer's Disease - The 21st Century Challenge. InTech, 2018, 2018-07-18. ISBN 978-1-78923-462-6.

[6] HONZÁK, František. Mírná kognitivní porucha – víme již více? In Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(1), 15-18.

[7] PREISS, Marek. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. 3., přeprac. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2012. ISBN 9788087142196.

[8] SACHS-ERICSSON, Natalie a Dan G. BLAZER. The new DSM-5 diagnosis of mild neurocognitive disorder and its relation to research in mild cognitive impairment. Aging & Mental Health. 2014, 19(1), 2-12. ISSN 1360-7863.

[9] DE MENDONÇA, Alexandre, Filipa RIBEIRO, Manuela GUERREIRO a Carlos GARCIA. Frontotemporal mild cognitive impairment. Journal of Alzheimer's Disease. 2004, 6(1), 1-9. ISSN 18758908.

[10] DÍAZ-MARDOMINGO, María, Sara GARCÍA-HERRANZ, Raquel RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, César VENERO and Herminia PERAITA. Problems in Classifying Mild Cognitive Impairment (MCI): One or Multiple Syndromes? Brain Sciences. 2017, 7(12). ISSN 2076-3425.

[11] JANELIDZE, Marina and Nazibrola BOTCHORISHVILI. Mild Cognitive Impairment. DORSZEWSKA, Jolanta a Wojciech KOZUBSKI, ed. Alzheimer's Disease - The 21st Century Challeng. InTech, 2018. ISBN 978-1-78923-462-6.

[12] LARNER, Andrew J. Cognitive screening instruments for the diagnosis of mild cognitive impairment. Progress in Neurology and Psychiatry. 2016, 20(2), 21-26. ISSN 13677543.

1 992 zobrazení
bottom of page