top of page

Ako môžete rozvíjať sluchové a jazykové schopnosti dieťaťa? MED-EL sady

Aktualizováno: 12. 3. 2022


   Vieme, ze mnohí z vás, rodičov, čelíte výzve, ako rozvíjať sluchové a jazykové zručnosti Vášho dieťaťa v domácom prostredí. Vedeli ste však, že máme 26 tématických sad, ktoré možno použiť na pomoc pri rozvoji zručností Vášho dieťaťa? Najlepšia informácia zo všetkých je, že sú zadarmo! Tu je návod, ako ich môžete používať doma.

Čo sú teda sady lekcií spoločnosti MED-EL?

  Sady lekcií spoločnosti MED-EL sú súbory tematicky rozdelených aktivít. Primárne sú určené pre profesionálov a možno ich využiť pri realizácii terapií srodinami malých používateľov kochleárnych implantátov. Tieto sady radi využívajú aj samotné rodiny. Každá sada obsahuje plány vyučovacích lekcií pre deti, a to na troch rôznych úrovniach. Ich súčasťou sú inštrukcie, ako ajmateriály, ktoré možno vytlačiť. Každé znich obsahujú po štyri aktivity, ktoré môžete s dieťaťom robiť doma.

Ako môžem využiť sady lekcií spoločnosti MED-EL?

1. Vyberte tému, o ktoré sa vaše dieťa zaujíma. Na výber je 26 tém, vrátane zvierat, dopravy a hobby. Všetky z nich môžete nájsť tu: https://blog.medel.pro/audiology/. Stiahnite si lekciu do svojho počítača alebo notebooku. 2. Zistite, akú úroveň budete v rámci hodiny plánovať so svojím dieťaťom - Úroveň 1: Vaše dieťa sa učí počúvať v počutej vete jednu informáciu (jeden sluchový podnet) a pravdepodobne začalo v prehovore používať jedno slovo - Úroveň 2: Vaše dieťa sa učí zamerať pozornosť na dve informácie vo vete. Pravdepodobne dokáže povedať, či zopakovať dve alebo tri slová z počutej vety. - Úroveň 3: Vaše dieťa sa učí zamerať vo vete pozornosť na tri alebo viac informácií (sluchové podnety). Pravdepodobne už dokáže povedať krátke vety.

3. Vytlačte si plán hodín a jednotlivé materiály (obrázky), aby ste mohli pracovať na aktivite alebo aktivitách, ktoré sa Vám páčia. Materiály, ktoré potrebujete, sú kódované, takže môžete nájsť presne tie, ktoré potrebujete. Tu je postup na prečítanie kódu: - Animals (zvieratá) = názov tématickej sady - L (level) = úroveň dieťaťa - A (activity number) = číslo aktivity - Animals L 1 2 A2 = tento zdroj použite na aktivitu 2 v sade zvieratá, pre

úrovne 1 a 2

4. Prečítajte si poznámky terapeuta pre úroveň, na ktorej je Vaše dieťa. Tieto poznámky vysvetľujú pokyny pre konkrétnu aktivitu, ciele a nápady, ako môžete dieťaťu pomôcť dosiahnuť jednotlivé ciele. Pokyny sú písané pre profesionálov, ktorí zvyčajne pracujú s rodičom/opatrovateľom a dieťaťom. Pri niektorých činnostiach môže byť teda užitočné, aby ste do činnosti zapojili iného dospelého alebo staršie dieťa. Budú mať za úlohu modelovať dieťaťu jazyk, ktorý by si malo Vaše dieťa osvojiť.

5. Začnite aktivitu a postupujte podľa pokynov. Prípadne si namiesto predpísaných pokynov vytvorte za pomoci týchto nádherných materiálov svoju vlastnú aktivitu!


Keď realizujete tieto aktivity s dieťaťom, mali by ste dodržiavať niektoré stratégie výučby

ZABEZPEČTE POKOJNÉ PROSTREDIE A BUĎTE BLÍZKO

Na vykonávanie aktivít nájdite pokojné miesto a sadnite si blízko ku sluch-kompenzujúcej pomôcke Vášho dieťaťa. Tieto dva kroky zabezpečujú, že Vaše dieťa bude počuť váš prejav čo najjasnejšie.

VIAC UČTE, KLAĎTE MENEJ OTÁZOK

Hovorte viac, používajte predovšetkým komentovanie a špecifikáciu namiesto kladenia otázok. Otázky typu: „Čo je to?“, „Koľko ... tam je?“, „Aká je to farba?“ deti viac testujú, ako u nich budujú nové vedomosti.

POČÚVANIE JE NA PRVOM MIESTE

Ak chcete rozvíjať sluchové centrum v mozgu Vášho dieťaťa, rozprávajte o obrázkoch ešte skôr, ako ich uvidí Vaše dieťa. Prípadne mu dajte určitú inštrukciu ešte skôr, ako mu jej realizáciu naznačíte gestom. Vďaka tomu sa informácie dostanú do sluchového centra mozgu bez toho, aby museli byť doplnené o zrakovú informáciu.

UROBTE SVOJ HLAS ZAUJÍMAVÝM

Ak je vaše dieťa v ranom vývinovom štádiu, na úrovni 1, variujte svoj hlas, aby ste Vášmu dieťaťu uľahčili učenie prostredníctvom počúvania. Vyskúšajte nasledujúce spôsoby, ako zvýrazniť svoju reč: - Hovorte trochu pomalšie - Zdôraznite dôležité slová - Pri niektorých slovách meňte hlasitosť (nehovorte ale príliš nahlas - môže to skresliť vnímanie hlások). Niekedy využite šepot. - Pred dôležitými slovami pridajte pauzu - Prežeňte intonáciu: zmeňte výšku hlasu viac, ako obvykle - Do reči pridajte spevavý rytmus alebo melódiu piesne

   Ak je vaše dieťa na úrovni 2 alebo 3, taktiež môžete použiť tieto techniky. Najmä, keď chcete svojmu dieťaťu pomôcť, aby si zapamätalo dôležité informácie alebo nové slová.

   Aktivity v sadách lekcií MED-EL sú navrhnuté tak, aby boli pre deti zábavné a zaujímavé. Obrázky boli špeciálne navrhnuté a nakreslené tak, aby pomohli deťom s poruchou sluchu pri učení. Ak sa deťom aktivita nepáči, nebude ich učenie efektívne. Keď si všimnete, že dieťa aktivita nezaujala, skúste ju zmeniť alebo nasledovať záujem svojho dieťaťa, aby ste čo najlepšie využili príležitosti na vzdelávanie.

 

Autorka textu: Rebecca Claridge

Originál textu: https://blog.medel.com/how-to-use-med-els-lesson-kits-with-your-child/

Preklad: Mgr. Silvia Adzimová

397 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page