top of page

Mám problém - ako postupovať ?

Aktualizácia 14.12.2021

    Čo sa dezinformácií týka, ani oblasť logopédie - či už školskej alebo klinickej - nie je výnimkou. Čoraz viac ľudí prichádza k logopédom so stanovenou diagnózou prostredníctvom googlu alebo fór. V období dvoch rokov dieťaťa sú vystrašení, že sa ich potomok buď nikdy nenaučí rozprávať, prípadne nebude schopné absolvovať základnú školu a jeho život bude ochudobnený o možnosť intelektuálneho rozvoja.

     Cieľom stránky je vyhnúť sa takýmto dezinformáciam a poskytnúť človeku pravdivé informácie.

     Fóra by nám mali slúžiť ako možnosť sa poradiť, kde vyhľadať odborníka v danej oblasti, podeliť sa o vlastné skúsenosti (veď každý má tie svoje a jedinečné). Určite ale nie sú určené na prisudzovanie diagnózy na základe načítaných symptómov a podobností, ktoré sa diali nám alebo našim deťom. Práve logopédia je jeden z odborov, v ktorom sa práca na probléme mnohokrát vypláca. To, čo u niektorého pacienta znamená dlhotrvajúci problém, u druhého môže znamenať problém dočasný. Preto je potrebná návšteva odborníka a kompletná diagnostika problému so stanovením aspoň pravdepodobnej etiológie.

bottom of page