Ako sa vaše dieťa vyvíja? Ako ho podporiť?
Logopedické normy vo vývine - od narodenia po piaty rok

 

263811165_1227721857720902_7751502446414447342_n.jpg

Mgr. Ivana Mihaldová

Aktualizácia 13.12.2021

Toddler on his Tricycle

      Máte dieťa a takmer každý vo vašom okolí vás straší, čo všetko by tento váš malý zázrak už mal vedieť ? Krásnym príkladom je jednoduchá výslovnosť - aj tá má svoje medzníky, ktoré je výhodné poznať ešte predtým, ako sa snažíte u malého 3-ročného dieťaťa doma nacvičiť sykavky alebo hlásku R.

      Vo vývine je každé dieťa individuálne a je nutné a potrebné rešpektovať tieto individuality. Máte muža, ktorý ako malý začal rozprávať až v 3 rokoch ? I toto je dôležitý anamnestický údaj. Máte dieťa, ktoré sa rado hráva samé a nie je zrovna "ukecané" ? Opäť - dôležitý anamnestický údaj. Nie vždy musí ísť automaticky o problém, môže ísť o povahové črty dieťaťa, zdedené (resp. "odpozerané") črty od rodiča alebo tomu podobné.

     Aj nižšie uvedené medzníky treba brať s rezervou a prípadnú obavu prekonzultovať s logopédom. Následný text preložený zo stránky asha.org.

Narodenie až 1 rok

Obdobie pragmatizácie, skúmanie okolitého sveta, jazyka a reči

Vek

narodenie

- 3 mesiace

Počutie a porozumenie

Hovorenie

Pohyb

 • vyplaší sa pri silných zvukoch

 • stíši sa alebo sa usmeje keď hovoríte

 • zdá sa že pozná váš hlas

 • "mumlanie", hrkútanie

 • zmena v charaktere plaču podľa toho, čo potrebuje

 • usmieva sa na ľudí

 • 1. mesiac dokáže chvíľu držať hlavičku v polohe na brušku

 • 2. mesiac udrží hlavičku dlhšie

 • 3. mesiac v polohe na brušku sa dvíha na lakte

4 - 6

mesiacov

 • pozrie sa za zdrojom zvuku

 • odpovedá na zmeny vo vašom hlase

 • spozornie pri hračkách, ktoré vydávajú zvuk

 • spozornie pri hudbe

 • džatovanie pri hre s vami alebo samo

 • džavotaním vytvára zvuky ako ma, ba, pa a pod.

 • chichoce sa, smeje sa

 • vokalizuje keď je šťastné

 • 3-4. mesiace dieťa sa učí ovládať svaly na ruke, pozorujú svoje ruky

 • 5. mesiac siaha po hračke ale neuchopí ju

 • 6. prevalí sa z chrbta na bruško, samostatné sedenie

7 mesiacov

- 1 rok

 • otočí sa za drojom zvuku

 • pozrie sa tam, kam ukážete

 • otočí sa, keď naň zavoláte menom

 • rozumie slovám bežného používania a niektorý menám

 • začína reagovať na jednoduché inštrukcie ako "poď sem", "nie", "prosíš si ešte"? a pod.

 • prvé pokusy a rutinné hry (kolo kolo mlynské)

 • na chvíľu počúva príbeh

 • džavotanie dlhších slabikových pasážii (bababababa,...)

 • používa gestá aby dosiahlo čo chce

 • ukazuje na predmety, ukazuje ich ostatným

 • používanie gest ako napr. kývanie "papa", kývanie hlavou nie a pod.

 • imituje rôzne zvuky

 • nástup prvých slov okolo 1. roka, výslovnosť nemusí byť presná

 • 7-8. mesiac plazenie trupom

 • 8-10. mesiac lezenie po štyroch, úchop medzi palec a ostatné prsty

 • 9. mesiac vzpriamovanie, stojí pevne s oporou

 • 11. chôdza s oporou jednej ruky

 • 12. mesiacov samostatný stoj, snaha o prvé samostatné kroky

Čo môžete pre svoje dieťa urobiť?

 • Kontrolujte sluch svojho dieťaťa. Otáča sa za zvukmi? Venuje vám pozornosť keď rozprávate? Dajte pozor na zápaly v oblasti uší, prípadne vyhľadajte lekára.

 • Odpovedajte vášmu dieťaťu. Pozerajte sa naňho, keď rozpráva, imitujte zvuky, ktoré vydáva.

 • Smejte sa keď sa smeje, imitujte jeho výrazy tváre.

 • Učte vaše dieťa imitovať vás - zamávaj, posielanie pusiniek a pod. Toto ho naučí vymieňať si role, podobne ako tomu je aj pri rozprávaní.

 • Hovorte čo robíte počas dňa. "Maminka ti umýva vlasy." "Hmm táto mrkvička je dobrá." Snažte sa reč udržiavať jednoduchú. Mali by ste byť len o jeden krok pred aktuálnou vývinovou úrovňou dieťaťa, v tomto období udržujte vety 1-2, maximálne 3-4 slovné.

 • Hovorte o tom kam idete, čo tam budete robiť a koho tam stretnete.

 • Učte ho napodobňovať zvuky zvierat.

 • Čítajte svojmu dieťaťu každý deň.

A Toddler and a Baby

1 - 2 roky

Obdobie sémantizácie, dieťa sa učí novým slovám, chôdza

 • v tomto období sa učí rôznym novým slovám, ktoré používa

 • začína pomenúvať obrázky v knižke

 • okolo 2 rokov začína spájať dve slová do vety (tu je, tu daj, kde je a pod.)

 • ak sa opýtate, ukáže na niektoré časti tela

 • rozumie a vykoná niektoré jednoduché inštrukcie ("Bozkaj bábiku." "Kopni do lopty.")

 • odpovedá na jednoduché otázky ("Kto je to?" "Kde máš topánočky?")

 • počúva jednoduché piesne, rytmus, príbehy

 • ukáže na obrázky v knihe, ktoré pomenujete

Hovorenie

Počutie a porozumenie

1 - 2 roky

Vek

Father Combing Daughter's Hair
Young Father Cooking

Čo môžete pre svoje dieťa urobiť?

 • Komentujte vášmu dieťaťu to čo robíte, kam idete. Napríklad ak idete s vašim dieťaťom na prechádzku, ukážte na psíka povedzte "Tam je psík. Psík robí hau! Toto je veľký psík. Psík je hnedý."

 • Hovorte krátke vedy a slová, ktoré vie po vás dieťa hovoriť. Hovorte ich gramaticky správne, neimitujte nesprávnu výslovnosť detí.

 • Nepoužívajte maznavú reč, reč orientovaná na dieťa je iná v kvalite - mierne vyššie položený hlas, výraznejšia intonácia, krátke vety - táto však časom ustupuje a nastúpi prirodzená reč. Maznavý spôsob komunikácie môže dieťaťu ostať.

 • Rozprávajte sa o zvukoch, ktoré môžete spoločne registrovať. Napríklad zvuk hodín (tik-tak), lietadlo (vrrrr), auto (brm brm)

 • Využite čas strávený vo vani so svojim dieťaťom, keď si pozeráte z očí do očí. Vytvárajte bubliny a komentujte to (blo blo blo), praskajte bubliny (puk!).

 • Postupne pridávajte slová k tým slovám, ktoré vaše dieťa už používa. Napríklad dieťa povie "auto". Vy doplníte "áno - veľké auto / červené auto / moje auto" a i.

 • Čítajte vášmu dieťaťu každý deň z knižky. Dávajte pozor na vhodný výber kníh. Knižky musia byť z väčšej časti obrázkové, textu má byť menej a má byť väčší. Ukazujte prstom na slová, ktoré práve čítate. Príbeh musí byť jasný a stručný bez zbytočných detailov.

 • Nechajte vaše dieťa ukázať na obrázok, ktorý ste pomenovali alebo spomenuli.

 • Opýtajte sa vášho dieťaťa, čo vidí na obrázku - nemusí ešte odpovedať, odpovedzte zaňho. Do odpovedí ho nenúťte, ale počkajte aspoň 10 sekúnd na reakciu dieťaťa.

2 - 3 roky

Obdobie lexemizácie, dieťa si rozširuje slovnú zásobu

Vek

2-3 roky

Počutie a porozumenie

Hovorenie

 • rozumie opozitám, ako napríklad malý - veľký, rýchlo - pomalý, stoj - poď

 • porozumie a vykoná 2 bodové inštrukcie "Zober sponku a polož ju na stôl."

 • rýchlo porozumie novým slovám

 • rozpráva aj o tých veciach, ktoré nie sú práve v miestnosti

 • začína používať predložky

 • skladá 3-členné vety

 • ľudia, ktorí poznajú vaše dieťa mu budú rozumieť o čom hovorí

 • pýta sa "prečo?"

dokáže správne vysloviť hlásky

M

N

P

H

T

K

Čo môžete pre svoje dieťa urobiť?

 • Používajte krátke slová a vety, hovorte zreteľne.

 • Zopakujte po vašom dieťati to, čo povie a pridajte k slovu ďalšie. Ak povie "Pekný kvet,", pridajte "áno, to je pekný kvet. Je červený. Pekne vonia. Chceš si ovoňať kvietok?"

 • Dajte vášmu dieťaťu najavo, že to čo vám hovorí je pre vás dôležité. Povedzte mu, aby zopakoval ešte raz, čo chce, ak ste mu nerozumeli. Napríklad "Viem, že si prosíš lego. Ktoré lego si prosíš?"

 • Učte deti neustále nové slová. Dobrým spôsobom je čítanie kníh. Čítajte knihy s krátkymi vetami na každej strane.

 • Hovorte o farbách a tvaroch.

 • Nacvičujte si počítanie. Počítajte prsty na rukách a na nohách. Počítajte kroky.

 • Pomenúvajte predmety a hovorte o obrázku na každej strane knihy. Používajte slová, ktoré sú významovo podobné (napr. maminka, žena, teta, paní, dospelá). Učte nové slová vo vetách, aby dieťa lepšie pochopilo význam slova.

 • Ukladajte predmety do krabíc, samostatných vriec. Pomôžte dieťaťu roztrieďovať veci do kategórii (napr. veci, jedlo, zvieratká a i.)

 • Vystrihnite obrázky z časopisov a vytvorte si zošit. Pomôžte vášmu dieťaťu tieto obrázky nalepiť. Pomenúvajte dané obrázky a rozprávajte sa s dieťaťom, ako ich použiť.

 • Prezerajte si fotky rodinných členov, pomenujte ich menom a rozprávajte sa o tom, čo na obrázkoch robia.

 • Píšte pod obrázky krátke frázy (napr. viem plávať, všetko najlepšie tatinko). Vaše dieťa postupne začne chápať, že písmenká majú svoj význam.

 • Dávajte v tomto období dieťaťu na výber, nepoužívajte už len alternatívne otázky áno/nie. Miesto otázky "Dáš si čajík?" sa opýtajte "Dáš si čajík alebo vodu?" Počkajte si na odpoveď a pochváľte ho za reakciu. "Ďakujem že si maminke povedal, čo si prosíš. Nalejem Ti pohár čajíku."

 • Spievajte si piesne, učte sa rýmovačky (spoločne si ich prerozprávajte). Takéto aktivity vaše dieťa naučia, čo je to rytmus a napočúvajú si zvuky jazyka.

3 - 4 roky

Obdobie gramatizácie, dieťa si osvojuje gramatické pravidlá, reč je po gramatickej stránke správnejšia a úplne zrozumiteľná

dokáže správne vysloviť hlásky

F

V

G

B

J

D

 • odpovie na jednoduché otázky "kto, čo kde?"

 • používa zámená napr. ja, my, vy, ty

 • začína používať množné číslo

 • väčšina ľudí rozumie vášmu dieťaťu

 • pýta sa otázky "prečo? kedy?"

 • používa 4- slovné výpovede, v ktorých ešte stále môže byť chybná gramatika

 • hovorí o tom, čo sa mu počas dňa stalo

 • odpovedá, keď sa ozvete z inej miestnosti

 • rozumie niektorým farbám (napr. modrá, zelená, červená)

 • rozumie niektorým tvarom (napr. kruh alebo štvorec)

 • rozumie slovám označujúcim členov rodiny (napr. teta, starká a pod.)

Hovorenie

Počutie a porozumenie

3 - 4 roky

Vek

Čo môžete pre svoje dieťa urobiť?

 • Vystrihujte obrázky časopisov alebo novín. Vytvárajte zvláštne "hlúpe" obrázky zlepovaním rôznych častí. Napríklad - vystrihnite auto a psa. Psa nalepte do auta tak, aby zobrazoval šoféra. Pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť, čo je na tokom obrázku zvláštne.

 • Trieďte obrázky a predmety do kategórii - jedlo, tvary, zvieratá, ovocie a pod. Do skupiny so zvieratami primiešajte napríklad jablko. Pýtajte sa dieťaťa, ktorý obrázok do skupiny nepatrí. a prečo.

 • Čítajte si, spievajte a rozprávajte sa o tom čo robíte a kam idete. Používajte rým. To pomôže Vášmu dieťaťu naučiť sa nové slová a vety.

 • Čítajte knihy s jednoduchým príbehom. Rozprávajte sa o príbehu s Vašim dieťaťom. Pomáhajte im príbeh prerozprávať alebo zdramatizovať. Povedzte mu o Vašej obľúbenej časti príbehu a opýtajte sa ho na jeho.

 • Prezrite si obrázky Vašej rodiny. Nechajte dieťa vytvoriť príbeh o obrázku.

 • Dramatizujte denné aktivity ako napríklad varenie alebo návštevu lekára. Používajte pritom aj oblečenie a role-play. Pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť správanie a reč druhých. Toto Vášmu dieťaťu pomôže osvojiť si sociálne a naratívne (rozprávačské) zručnosti.

 • Komunikujte so svojim dieťaťom v jazyku, ktorý Vám je najbližší.

Fox Costume

4 - 5 rokov

Obdobie intelektualizácie, nadobúdanie nových vedomostí a zručností

Vek

4 - 5 rokov

Počutie a porozumenie

 • Rozumie slovám, ktoré vyjadrujú poradie (prvý, ďalší, posledný)

 • Rozumie slovám, ktoré vyjadrujú čas (včera, dnes, zajtra)

 • Dokáže realizovať dlhšie, viacstupňové inštrukcie ("Obleč si pyžamko, umy si zúbky a vyber si knižku.")

 • Počuje a rozumie väčšine toho, čo počuje doma alebo v škôlke.

 • Dokáže produkovať väčšinu hlások v kontexte slov a v rôznych pozíciách v slovách.

 • Postupne si osvojuje ťažšie hlásky - sykavky, L a R

 • Dokáže odpovedať na otázku "Čo si povedal?"
 • Rozpráva bez opakovania slov alebo slabík.

 • Postupne si osvojuje písané písmená a čísla, ktoré vie pomenovať.

 • Používa vety s viacerými slovesami.

 • Dokáže prerozprávať krátky príbeh.

 • Dokáže udržať konverzáciu.

Hovorenie

postupne si osvojuje hlásky

S

C
Z
DZ
Š
Č
Ž


R
L

Boys with toys

Čo môžete pre svoje dieťa urobiť?

 • Hovorte o tom, kde sa nachádzajú veci v priestore. Používajte pri tom slová ako prvý, posledný, vpravo, vľavo. Hovorte o opozitách ako napríklad hore - dole, veľký - malý a pod.

 • Dajte dieťaťu nápovede, nechajte ho uhádnuť objekt na ktorý sa pýtate.

 • Hovorte o kategóriach ako je ovocie, zelenina, nábytok, tvary. Trieďte predmety do kategórii. Ktorý predmet do vybranej kategórie nepatrí ? Nechajte vaše dieťa triediť'.

 • Nechajte dieťa hovoriť, ako sa má čo urobiť.

 • Dávate pozor na to, čo Vám Vaše dieťa hovorí. Odpovedajte, pochváľte ho a povzbuďte keď rozpráva. Získajte si jeho pozornosť pred tým, ako začnete rozprávať. Nechajte ho odpovedať Vám až potom, ako dorozprávate - učte ho tým výmenu rolí.

 • Učte Vaše dieťa nové slová. Opisujte slová a umožnite Vášmu dieťaťu, aby dostatočne daným slovám rozumel. Napríklad povedzte "Tento prostriedok je na ceste. Je to auto. Autobus je iný druh dopravného prostriedku. Tak ako aj vlak alebo lietadlo."

 • Naučte Vaše dieťa sa pýtať, ak nerozumie tomu čo hovoríte alebo nerozumie nejakému konkrétnemu slovu.

 • Ukážte na objekty, ktoré sú rovnaké alebo odlišné. Hovorte o tom, čo ich robí rovnakými a čo odlišnými. Možno sa jedná o rovnakú farbu, rovnaký zvierací druh, možno o veľkosť.

 • Znázorňujte si príbehy, hrajte ich. Zahrajte sa na domácnosť, na doktora, na obchod a pod. Oblečte sa do oblečenia a hrajte svoju rolu. 

 • Čítajte príbehy, ktoré je jednoduchšie pochopiť. Pomôžte Vášmu dieťaťu uhádnuť, čo sa bude ďalej v príbehu diať. Zahrajte si tento príbeh alebo ho zahrajte s maňuškami. Nechajte Vaše dieťa nakresliť scénu z príbehu. Podobné môžete urobiť aj s rozprávkou v televízore. Pýtajte sa otázky ako? kto? prečo? čo? kde? týkajúce sa príbehu.

 • Hrajte hry ako napr. "Hádaj čo vidím?" Vyberte si z okolia vec, ktorú Vaše dieťa má uhádnuť. Nechajte ho popisovať veci okolo Vás, kým nepríde na tú Vašu. Striedajte sa.

 • Dávajte Vášmu dieťaťu viac stupňové zložitejšie inštrukcie. "Zober si kabátik a obleč si ho."

 • Hrajte stolové hry - pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť ako fungujú pravidlá hry.

 • Pomôžte Vášmu dieťaťu naplánovať si denné aktivity. Napríklad ho nechajte naplánovať, čo treba nakúpiť v obchode. Nechajte ho naplánovať narodeninovú oslavu. Pýtajte sa na jeho názor a postupne mu dávajte na výber.

 • Hovorte na svoje dieťa jazykom, ktorého používanie Vám je najprirodzenejšie.