top of page

Zdravý vývin detí

Aktualizácia 29.07.2022

        Logopédia ako taká je multidisciplinárnym odbornom. Súvisí s mnohými medicínskymi a lingvistickými odbormi. Klinická logopédia má najširší prienik s medicínskymi odbormi - vyjadriť sa tu okrem psychológov a lingvistov môžu teda aj neurológovia, ORL lekári, dietológovia, fyzioterapeuti, pediatri, neonatológovia, zdravotné sestry a mnoho ďalších. Centrálnou osobou tu však ostáva klinický logopéd, ktorého cieľom nie je len definovať ťažkosť, ale aj vynaložiť snahu ťažkosti predísť alebo ju odstrániť.

           Spomenutá široká spolupráca hovorí tiež o množstve faktorov, ktoré na jazyk, reč, komunikáciu a prehĺtanie vplývajú. Málokedy ide izolovane len o hrtan, len o mozog, len o jazyk ako sval, len o pamäť atď. Poďme teda hovoriť o týchto faktoroch, poďme hovoriť o zdravom vývine detí, ktorý bezpochyby súvisí s primeraným vývinom komunikácie.

Všeobecné princípy zdravého vývinu detí

     Máte dieťa a takmer každý vo vašom okolí vás straší, čo všetko by tento váš malý zázrak už mal vedieť ? Krásnym príkladom je jednoduchá výslovnosť - aj tá má svoje medzníky, ktoré je výhodné poznať ešte predtým, ako sa snažíte u malého 3-ročného dieťaťa doma nacvičiť sykavky alebo hlásku R.

        Vo vývine je každé dieťa individuálne a je nutné a potrebné rešpektovať tieto individuality. Nie vždy musí ísť automaticky o problém, môže ísť o povahové črty dieťaťa, zdedené (resp. "odpozerané") črty od rodiča alebo tomu podobné.

       Klikajte nižšie pre zobrazenie základných medzníkov pre daný vek. Zobrazí sa vám vývin motoriky, počutia a reči. Okrem toho tu tiež nájdete ponuku niektorých aktivít určených pre daný vek.

Children in the Garden
bottom of page