Zdravý vývin detí

         Klinická logopédia je multidisciplinárnym odbornom. Súvisí s mnohými školskými, filozofickými a zdravotníckymi odbormi. Vyjadriť sa ku klinickej logopédii môžu učitelia, neurológovia, ORL lekári, liečební pedagógovia, dietológovia, pediatri, neonatológovia, vychovávatelia, zdravotné sestry, lingvisti a mnoho ďalších. Centrálnou osobou tu však ostáva klinický logopéd, ktorého cieľom nie je len definovať ťažkosť, ale aj vynaložiť snahu ťažkosti predísť.

          Spomenutá široká spolupráca hovorí tiež o množstve faktorov, ktoré na jazyk, reč, komunikáciu a prehĺtanie vplývajú. Málokedy ide izolovane  len o hrtan, len o mozog, len o jazyk ako sval, len o pamäť. Poďme teda hovoriť o týchto faktoroch, poďme hovoriť o zdravom vývine detí, ktorý bezpochyby súvisí s primeraným vývinom komunikácie.

Children in the Garden

Všeobecné princípy zdravého vývinu detí

        Mnoho odborníkov sa zameriava na výskum porúch, resp. "patológie". Primárna prevencia v akomkoľvek odbore sa zameriava na možnosti predchádzania vzniku týchto ťažkostí - a o tom je zdravý vývin. Čo teda môžeme urobiť pre to, aby sa naše deti vyvíjali optimálne? Princípy sú celkom všeobecné, no o nič menej efektívne.

Kids Running