Zdravý vývin detí

263811165_1227721857720902_7751502446414447342_n.jpg

Mgr. Ivana Mihaldová

Aktualizácia 13.12.2021

        Logopédia ako taká je multidisciplinárnym odbornom. Súvisí s mnohými medicínskymi, školskými a lingvistickými odbormi. Klinická logopédia má najširší prienik s medicínskymi odbormi - vyjadriť sa tu môžu okrem psychológov a lingvistov môžu teda aj neurológovia, ORL lekári, dietológovia, fyzioterapeuti, pediatri, neonatológovia, zdravotné sestry a mnoho ďalších. Centrálnou osobou tu však ostáva klinický logopéd, ktorého cieľom nie je len definovať ťažkosť, ale aj vynaložiť snahu ťažkosti predísť alebo ju odstrániť.

      Spomenutá široká spolupráca hovorí tiež o množstve faktorov, ktoré na jazyk, reč, komunikáciu a prehĺtanie vplývajú. Málokedy ide izolovane  len o hrtan, len o mozog, len o jazyk ako sval, len o pamäť. Poďme teda hovoriť o týchto faktoroch, poďme hovoriť o zdravom vývine detí, ktorý bezpochyby súvisí s primeraným vývinom komunikácie.

Children in the Garden

Všeobecné princípy zdravého vývinu detí

       Na dobré pochopenie "normy" - teda pochopenie, ako niečo funguje v optimálnych podmienkach - nám v odbornej sfére dobre slúži skúmanie "patológie", teda stavu, ked je niečo poškodené či nefunkčné. 

      Primárna prevencia v akomkoľvek odbore sa zameriava na možnosti predchádzania vzniku týchto ťažkostí - a o tom je zdravý vývin. Čo teda môžeme urobiť pre to, aby sa naše deti vyvíjali optimálne? Princípy sú celkom všeobecné, no o nič menej efektívne.

Kids Running